«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kauhavan kaupunki : Pääjärven kunnostus

09.09.2019 12:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018448
Tarjoukset 21.9.2019 klo 18.00 mennessä osoitteeseen:
Kauhavan kaupunki 0208852-8 /
Ympäristölautakunta
Antti Hakola
Päämajantie 6
62375
YLIHÄRMÄ
Puh. +358624129500

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kauhavan kaupunki
Y-tunnus 0208852-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ympäristölautakunta
Yhteyshenkilö Antti Hakola
Postiosoite Päämajantie 6
Postinumero 62375
Postitoimipaikka YLIHÄRMÄ
Maa Suomi
Puhelin +358624129500
Sähköpostiosoite kirjaamo@kauhava.fi
Internet-osoite (URL) www.kauhava.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pääjärven kunnostus
Hankinnan kuvaus

Kauhavan kaupungin ympäristölautakunta pyytää tuntityötarjouksia Pääjärven kunnostushankkeeseen.

Hankkeessa on tarkoitus väliaikaisesti laskea järven vedenpintaa, tehdä alueella ruoppauksia, rakentaa eteläpuolen peltojen kuivatuksen mahdollistavat ojat ja penkereet sekä nostaa järven pohjoisosan vedenpintaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kauhava (K233)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
21.9.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.9.2019 18.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kahden kuukauden (2 kk) ajan tarjousajan päättymispäivästä lukien.

Lisätietoja

Kauhavan kaupunki

Antti Hakola

Tekninen johtaja

050 5141576

antti.hakola@kauhava.fi

Aluetaito Oy:

Juha Porre

040- 838 3281

juha.porre@aluetaito.fi

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntokirje.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin