«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
VTS Kodit / Tampereen Vuokratalosäätiö sr : VTS Kodit VTS Rautalepänkatu 2 Pää- ja rakennussuunnittelu

10.09.2019 09:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018439
Tarjoukset 24.9.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
VTS Kodit / Tampereen Vuokratalosäätiö sr 0155666-8 /
Tampereen Vuokratalosäätiö sr
Reijo Huhmarkangas
Puutarhakatu 8
33210
Tampere
Puh. +358400237721

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö VTS Kodit / Tampereen Vuokratalosäätiö sr
Y-tunnus 0155666-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tampereen Vuokratalosäätiö sr
Yhteyshenkilö Reijo Huhmarkangas
Postiosoite Puutarhakatu 8
Postinumero 33210
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358400237721
Sähköpostiosoite reijo.huhmarkangas@vts.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VTS Kodit VTS Rautalepänkatu 2 Pää- ja rakennussuunnittelu
Hankinnan kuvaus

Ilmoituksella haetaan Vuoreksen kaupunginosaan rakennettavan puukerrostalokiinteistön Pää- ja rakennussuunnittelu.

Tontin rakennusoikeus on 4000 m2. Kohteeseen tulee kaksi 4-kerroksista asuintaloa sekä autohalli. Kohteeseen on tehty ja hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma.

Kohde on ARA-rahoitteinen.

Kohteen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2020.

Muut suunnittelualat haetaan erikseen marras-/joulukuussa.

Suunnittelu aloitetaan heti, kun suunnittelijavalinta on tehty.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 28.5.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaiden soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyyntömateriaalissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Hankintayksikkö on voitava tarkistaa rekisteröityminen yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä.

Tarjouspyyntöaineistossa on mukana liitteenä Suunnittelijoiden vaatimukset -lomake, jossa on esitetty minimivaatimukset. Mikäli lomakkeessa kysytyt tiedot on ilmoitettu väärin on se tarjoajan hylkäämisen peruste.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Suunnittelijan valinnassa arviointiperuste on alin hinta Suunnittelijoiden vaatimukset -lomake huomioiden.

Suunnittelijoiden vaatimukset -lomake osoittaa suunnittelutoimiston ja suunnittelijoiden minimivaatimuksia. Mikäli vaatimukset eivät täyty, tarjous voidaan hylätä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.9.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa viisi kuukautta tarjouspyynnössä mainitusta palautuspäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntömateriaali toimitetaan sähköisessä muodossa sähköpostilla.

Tarjouspyyntömateriaali tulee pyytää sähköpostilla osoitteesta reijo.huhmarkangas@vts.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin