«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

09.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 174-425336

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Kranaattien pakkauslinjan kehittämisen kokonaistoimitus. Suunnittelu- ja kehittämiskohde sijaitsee Haapajärvellä

Räjähdekeskuksen tuotantoalueella. Nyt toiminnassa olevan pakkauslinjaston kapasiteetti ja ergonomia eivät vastaa tämän päivän tarvetta. Modernisoidun pakkauslinjaston tulee täyttää ergonomiavaatimukset ja kapasiteettitarpeet.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden kehittäminen. (73422000-6)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

578500 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2019/S 020-044771 1.2.2019
Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2019/S 091-220939, 9.5.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
BO19707
Nimi
Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)
V.1 Sopimuksentekopäivä
23.5.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Rejlers Finland Oy
Kansallinen henkilötunnus 0765069-8
Postiosoite Graanintie 5
Postinumero 50190
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 578500 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
9.9.2019

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta ei saatu: rajoitetussa menettelyssä

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

    2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

    Sopimus ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.: Kyllä

    Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
    Suorahankinnan perusteena on Putu-lain 22 §:n 1 momentin 1) kohta: EU-kynnysarvon ylittävässä rajoitetussa menettelyssä ei saatu lainkaan sopivia tarjouksia eikä tarjouspyynnön ehtoja ole olennaisesti muutettu. Viimeisimmällä tarjouskierroksella ei saatu yhtään tarjousta määräajassa. Rejlers Oy:n tarjous on alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimukset ja ehdot täyttävä eikä ehtoja ole olennaisesti muutettu.

    «« Takaisin