«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy : Villiruoan uudet mahdollisuudet hanke- asiantuntijapalveluiden hankinta

09.09.2019 09:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018422
Tarjoukset 1.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 1940705-4 /
Kaisa Soppela
Kaisa Soppela
Nuottatie 6 A
93600
KUUSAMO
Puh. +358408307347

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Y-tunnus 1940705-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaisa Soppela
Yhteyshenkilö Kaisa Soppela
Postiosoite Nuottatie 6 A
Postinumero 93600
Postitoimipaikka KUUSAMO
Maa Suomi
Puhelin +358408307347
Sähköpostiosoite info@naturpolis.fi
Internet-osoite (URL) https://www.naturpolis.fi/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntien omistama kehittämisyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Villiruoan uudet mahdollisuudet hanke- asiantuntijapalveluiden hankinta
Hankinnan kuvaus

Tämän tarjouspyynnön hankinnan kohde on VILMA -hankkeen toimenpiteissä tarvittava asiantuntijatyö. Työ pitää sisällään seuraavat tehtävät:

1. Markkinatutkimukset

Toimenpide 1) Selvitetään, missä kotimaan myyntikanavissa matkailijoille suunnattujen tuotteiden myyntiä on mahdollista lisätä. Kartoitetaan tuotteiden kysyntää kotimaan matkailukohteissa, lentokentillä ja muissa keskeisissä sijainneissa, joiden kautta matkailijat ostavat elintarvikkeita vierailunsa aikana. Tunnistetaan nykyisen tuotetarjonnan laajentamismahdollisuudet.

Toimenpide 2) Markkina-/kuluttajatutkimus kahdessa, yritysten ja valittavan asiantuntijan yhteistyössä valitsemassa, kohdemaassa kiinnostavimman kuluttajakohderyhmän tunnistamiseksi ja tuotekehityksen perustaksi. Markkinatutkimuksiin liittyen järjestetään kaksi työpajaa (tutkimusten suunnittelu, tulosten purku ja soveltaminen alueen yritysten käyttöön).

2. Kansainvälistymiskonsultointi

Kansainvälistymisen asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen. Ylimaakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien kartoittaminen ja yhteistyötahojen kiinnostuksen selvittäminen sekä yhteistyömahdollisuuksien valmistelu ja yritysten aktivointi yhteistyöhön. Työpajojen sisältöjen suunnittelu, fasilitointi ja puheenvuorot.

3. Arvoverkkojen rakentaminen

(Arvoverkot = mahdolliset tuotteiden raaka-aineen keruu-, tuotanto-, jalostus-, jakelu- ja myyntikanavat, toiminnan kehittäminen, tuotekehitys). Arvoverkkojen avulla yhteen sovitetaan tuotteiden kysyntää, alueen tuotetarjontaa ja edistetään uusien tuotteiden kehittämistä sekä arvoverkon toimintamuotoja.

Määritellään, millaisia ylimaakunnallisia arvoverkkoja on rakennettavissa Koillismaan tarjonnan ja tuotteiden kysynnän kohtauttamiseksi sekä selvitetään ylimaakunnallis-ten/kansainvälisten lisäarvotoimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön alueen yritysten kanssa.

Arvoverkkojen rakentaminen voi edellyttää arvoverkkoyhteistyökumppaneiden matkojen ja palkkioiden maksamista.

Arvoverkkojen sisällön ja verkoston jäsenten roolien määrittely.

Arvoverkkojen rakentamisen ja kehittämisen menetelmien ja toimenpiteiden määrittely ja toteuttaminen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
136000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Koillismaan seutu (S178)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimus 1: Rekisteritiedot

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Tarjoajan on pyynnöstä toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja tai tarjoajan nimeämä alihankkija ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Vaatimus 2: Verojen ja maksujen maksaminen

Tarjoaja ja sen nimeämät alihankkijat ovat huolehtineet verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Tarjoajan on pyynnöstä toimitettava hankintayksikölle seuraava selvitys itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista:

- Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu,

- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläke-vakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja sitä on noudatettu.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön liite 1

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vertailuperusteena on laatu.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.10.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Kaksi kuukautta tarjouksen jättämisestä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynnön_VILMA_9.9.2019.pdf

Tarjouspyyntö_Vilma_9.9.2019_LIITTEET.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin