«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
UNA Oy : Tiedote infotilaisuudesta/markkinakartoitus - UNA Kaari kilpailutus

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018383
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-426333

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:UNA Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2898565-7
Postiosoite:Biokatu 12 / 6.krs
Postinumero:33520
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:atte.alankola@ptcs.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.unaoy.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Osakeyhtiö / valtakunnallinen julkinen sote-hanke
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmien kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tiedote infotilaisuudesta/markkinakartoitus - UNA Kaari kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

UNA Oy on toteuttamassa julkista hankintaa, jonka kohteena on modulaarinen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tuleva asiakas- ja potilastietojärjestelmä (jäljempänä ”UNA Kaari kilpailutus”). Ks. tarkemmin kohta VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarkemmin kohta VI.3) Lisätiedot.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
16.12.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisätietoja osoitteessa: https://unaoy.fi/ennakkomateriaali/ Infotilaisuus UNA Kaari kilpailutuksesta järjestetään 25.9.2019, klo 9.30 -11.30 välisenä aikana Kuntatalolla Helsingissä. Infotilaisuuteen järjestetään mahdollisuus olla kuulolla myös etäyhteydellä, mutta kysymyksien esittäminen ei etäyhteyden kautta ole mahdollista. Toimittajia pyydetään ilmoittautumaan infotilaisuuteen 19.9.2019, klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujien lukumäärä, kuinka monta osallistujista tulee paikan päälle ja/tai kuinka moni osallistuu etäyhteydellä. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen tulee lähettää osoitteeseen info@unaoy.fi. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa UNA Kaari- hankkeesta ja sen tavoitteista hankkia uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukemaan tarvittavat asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisut, jotka mahdollistavat muun muassa asiakaslähtöisyyden ja ammattihenkilöiden resurssien kohdistamisen vaikuttavaan asiakas-, potilas- ja hoitotyöhön. Saadun aineiston käsittelyn jälkeen markkinavuoropuheluavaihe päättyy ja seuraavassa vaiheessa julkaistaan UNA Kaari kilpailutusta koskeva hankintailmoitus. Hankintailmoituksen valmistelua varten UNA Oy pyytää teitä toimittamaan aineistoa mm. seuraavasti: yleiset sopimusehtonne, muut mahdolliset ehdot, jotka soveltuvat APTJ kilpailutukseen, kaupalliset ehdot ja hintatiedot ym. relevantti aineisto, joka on tarkemmin yksilöity seuraavassa. Ottaen huomioon, että UNA Kaari kilpailutus on vasta markkinakartoitusvaiheessa, aineisto voi olla yleisellä tasolla. Pyydämme kuitenkin pyrkimään mahdollisimman täsmällisen aineiston toimittamiseen. PYYNTÖ TOIMITTAA VAKIOSOPIMUSEHDOT Varsinaisen hankintailmoituksen valmistelua varten Teitä pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle vakioehtonne, joiden katsotte soveltuvan UNA Kaari kilpailutuksen kohteen toimitukseen, sisältäen, soveltuvin osin, tietojärjestelmätoimitusten lisenssi-, tuki-, ylläpito- ja käyttöönottoehdot. PYYNTÖ TOIMITTAA KAUPALLISET EHDOT Hankintailmoituksen valmistelua varten kilpailutukseen halukkaita osallistujia pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle kuvauksen ja selvityksen hinnoittelumalleista, mukaan lukien lisenssien ja palveluiden hinnoittelumallit. YLEISIÄ OHJEITA Toimitettavat aineistot huomioidaan soveltuvin osin hankintailmoituksen valmistelussa yleistä markkinatilannetta kartoittavana aineistona ja taustamateriaalina. UNA Oy pidättää oikeuden huomioida tai olla huomioimatta toimitettuja aineistoja harkintansa perusteella. Toivomme teitä lähettämään pyydetyt aineistot ja mahdolliset tarkentavat kysymykset 19.9.2019 mennessä osoitteeseen: info@unaoy.fi. Aineistoa voi kuitenkin lähettää vielä infotilaisuuden jälkeen, 2.10.2019 saakka. Tämän määräpäivän jälkeen toimitettuja aineistoja ei huomioida. Toimitettavien aineistojen tulee olla Word-formaatissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin