«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Valkeakosken kaupunki : Vapaa-aikakeskuksen peruskorjaus ja laajennus rakennesuunnittelu

06.09.2019 14:07
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018370
Tarjoukset 23.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Valkeakosken kaupunki
Y-tunnus 0157568-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen keskus
Yhteyshenkilö Matti Kivinen
Postiosoite Sääksmäentie 2
Postinumero 37600
Postitoimipaikka Valkeakoski
Maa Suomi
Puhelin +358403357735
Sähköpostiosoite matti.kivinen@valkeakoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.valkeakoski.fi/portal/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/valkeakoski?id=252437&tpk=a017d57b-6dca-4587-84c9-df36c400a84c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vapaa-aikakeskuksen peruskorjaus ja laajennus rakennesuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VLK/1363/10.03.02.00/2018
Hankinnan kuvaus

Vapaa-aikakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelutehtävät tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti. Hankkeeseen sisältyvän uudisrakentamisen laajuus on noin 2400 hym2 ja peruskorjattavan osan laajuus 1900 hym2. Hankkeen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty kohteen hankesuunnitelmassa. Toteutus tapahtuu Hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehto 1 mukaisesti. Kirjaston osuus rakennuksesta peruskorjataan uuteen käyttöön, eritystä huomiota kiinnitetään rakennusfysikaaliseen toimintaan ja rakenteiden tiivistämiseen. Peruskorjattavan osan ulkoasuun puututaan mahdollisimman vähän. Loppuosa nykyisestä rakennuksesta puretaan ja tilalle rakennetaan uudisrakennus. Kirjaston toiminta on jo siirtynyt muihin tiloihin. Hankkeen suunnittelumuotona on osina suunnittelu ja alustavana toteutusmuotona on jaettu urakka.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kantavien rakenteiden suunnittelu. (71327000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Valkeakoski (K908)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.1.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitetty kyselymateriaalissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty kyselymateriaalissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia muutoksineen ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Kokonaishinta (50)
  2. Laatupisteet (50)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin