«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Pakkauslaitteen hankinta

06.09.2019 14:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018366
Tarjoukset 7.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmijärven kunta
Y-tunnus 9014643-2
Yhteyshenkilö Liisa Saares
Postiosoite Keskustie 2 B
Postinumero 01900
Postitoimipaikka Nurmijärvi
Maa Suomi
Puhelin +358403174411
Sähköpostiosoite liisa.saares@nurmijarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.nurmijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/nurmijarvi?id=247018&tpk=97303012-b7be-483e-8337-9f7a641d9644
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pakkauslaitteen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
601/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on pakkauslaitteisto keskuskeittiö Aleksian Pataan. Pakkauslaitteisto hankitaan kokonaisuutena, sen tulee toimia kokonaisuutena ja sen tulee sisältää seuraavat osat: - Syvävetopakkauslaite - Merkintälaite - Pumppu - Pumpun pesulaite - Sekoittava suppilo

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Teollisuuskoneet. (42000000-6)
Päänimikkeistö
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneet sekä niiden osat. (42200000-8)
Erilaiset yleis- ja erikoiskoneet. (42900000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista(1397/2016). Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä, Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa sekä Nurmijärven kunnan kotisivuilla Internetissä. Hankintamenettely voidaan keskeyttää osittain tai kokonaan, mikäli yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai eivät ole vertailukelpoisia tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjousasiakirjat eivät saa sisältää tulkinnanvaraisia, puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja. Tulkinnanvaraiset, puutteelliset, epäselvät ja ristiriitaiset tarjoukset voidaan hylätä, jotta voidaan turvata tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjoaja, joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta pois. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Tarjous on laadittava huolellisesti ja täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin