«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos : Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut

09.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018362
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 174-424450
Tarjoukset 14.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=251857&tpk=6a2fce51-d3e7-4d9b-ab45-c626aabbd404

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 15
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinnat ja kilpailuttaminen
Puhelin:+358 093102700
Sähköpostiosoite:palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=251857&tpk=6a2fce51-d3e7-4d9b-ab45-c626aabbd404

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut
Viitenumero:
HEL 2019-001503
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ympärivuorokautisessa (24/7/365) tuotantokäytössä oleva Tilaajan Genesys-PureEngage-kontaktienhallintajärjestelmä ratkaisuna, jossa Toimittaja ottaa nykyisen Genesys-ohjelmiston ylläpitoonsa sellaisenaan ja toimittaa myös järjestelmään liittyvät ja tarvittavat, tuki-, ylläpito-, kehitys- ja konsultointipalvelut. Hankintaan sisältyy oleellisena osana nykyisen Genesys-ympäristön kokonaisarkkitehtuurin läpikäynti ja toimenpidesuunnitelman laadinta, jossa nykyisen ympäristön mahdollisia riskejä saadaan minimoitua ja ympäristö tukee suunniteltua jatkokehitystä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakamisesta syntyvä tarve koordinoida osien eri sopimuskumppaneita vaarantaisi vakavasti sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen sekä jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteensopimattomia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan Tilaajan yksipuolisella ilmoituksella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen 1+1 optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Poissulkemis- ja soveltuvuusehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Poissulkemis- ja soveltuvuusehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Poissulkemis- ja soveltuvuusehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 030-067443
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:14.10.2019 12:15
Paikka: Palvelukeskus Helsinki Pakkalantie 30 01530 Vantaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Nykyinen tekninen Genesys-palvelin- ja ohjelmistoympäristö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä, Liite 1 - Genesys nyky-ympäristön kuvaus.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin