«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: rakennusprojektien johtamisen ja tiedonhallinnan tietojärjestelmästä

09.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018357
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 174-423462

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postiosoite:Hanneksenrinne 7
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504744532
Sähköpostiosoite:terhi.peltola@epshp.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.epshp.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: rakennusprojektien johtamisen ja tiedonhallinnan tietojärjestelmästä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on esiselvitykseen liittyvä tietopyyntö. Tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido vastaajaa millään tavalla suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Tietopyyntö ei velvoita Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä toteuttamaan järjestelmää tietopyynnön mukaisella tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (myöh. EPSHP) haluaa tietopyynnön avulla selvittää rakennusprojektien johtamiseen ja tiedonhallintaan sekä tietomallihankkeiden tietojohtamiseen kehitettyjä tietojärjestelmiä ja kutsuu toimittajia esittelemään järjestelmiään ja niiden toimintaperiaatteita kirjallisessa muodossa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.12.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

EPSHP:llä on käytössä vakioidut työasemat, joissa käytetään suomenkielistä Windows 7 Enterprise N (64bit)- ja Windows 10 LTSB (64bit)-käyttöjärjestelmiä. Sovelluksia käytetään työasemilla ja mobiililaitteilla (tablet-tietokone ja Android-pohjainen matkapuhelin). Hankittava tietojärjestelmä tulee olla käytettävissä mobiililaitteilla ja työaseman selaimella (tulee toimia ilman selaimen lisäosia uusimmilla selainversioilla mm. Edge, Chrome).

Alla on kuvattu tällä hetkellä tiedossa olevia tarpeita, joita tietojärjestelmälle asetetaan.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on käytössä Buildercomin BEM-projektipankki käytössä rakennushankkeiden hallintaan. Nyt selvitettävä järjestelmä on tarkoitettu vaativan rakennushankkeen johtamisen työkaluksi tilatietojen ja tiloja koskevien vaatimusten ylläpitoon. Järjestelmän kautta tulee voida esittää tiloille asetettuja vaatimuksia rakennusprojektikohtaisen tilaohjelman mukaisesti. Järjestelmään on kyettävä tuomaan tietomalleista (IFC-tiedostomuodosta) tilatiedot luotujen tilatunnisteiden mukaisesti. Järjestelmän tulee verrata tilaohjelmaa ja tietomallin tilaluetteloa. Järjestelmää käyttävät kaikki hankeosapuolet ja käytön edellytyksenä ei saa olla tietomallinnus-osaaminen. Tietomallista tuotavan tilojen sijaintitiedon ja pohjakaavion tulee olla käytettävissä järjestelmästä ilman erillisiä ohjelman lisäosien latauksia.

Järjestelmän tulee voida esittää tilan sijainti, käyttötarkoitus, kalusteet ja varusteet, vaatimukset ja materiaalit. Järjestelmään tulee voida lisätä liitetiedostoja lisätietona tilatietoon. Järjestelmässä tulee olla suomalainen vaatimushallinnan nimikkeistö, joka on sovellettavissa asiakkaan tarpeisiin. Järjestelmän käyttöliittymän tulee olla suomenkielellä käytettävissä. Järjestämästä tulee saada tietosisältöä myös kansalliseen sairaalahankkeiden vertailuun ja vaatimusten hallinnan kehittämiseen.

Järjestelmän tulee mahdollistaa tilavalikoiman ja – vaatimusten määrittely. Tilojen tietoja on voitava muokata järjestelmässä. Vaatimustietojen ryhmäpäivitys, hyväksyminen tulee olla mahdollinen. Järjestelmän tulee tarjota muutosten historiatieto.

Järjestelmän tulee mahdollistaa Excel – muotoinen tilaluettelo, erilliset tilakortit sekä mahdollistaa tilaohjelman raportit esim. varuste-, kaluste- ja laiteluettelot hankintoja varten.

Rakennushankkeen aikaisten tila- ja huonekohtaisten materiaalien tietojen tiedonsiirto ylläpidon järjestelmiin tulee olla mahdollinen.

Pyydämme halukkaita toimittajia ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua tietopyyntöön toimittamalla haluamansa kirjallisen esittelymateriaalin 30.9. mennessä lähettämällä sähköpostin otsikolla ”tietojärjestelmä” osoitteeseen terhi.peltola@epshp.fi. Esiselvitys tehdään kirjallisen esittelymateriaalin perusteella.

Kirjallisen esittelymateriaalin tulee sisältää ainakin:

• Järjestelmän toiminnallinen kuvaus

• Tietojärjestelmäintegraatiomahdollisuudet

• Ylläpidon tarve

• Referenssipaikat ja tulevaisuuden näkymät

• Järjestelmän tekniset vaatimukset

• Tukipalvelut

• Selvitys palvelun / järjestelmän tietoturvasta ja tietosuojasta / datan hallinnasta

• Tarkemmin käyttäjähallinta/pääsynhallinta

• Tarkemmin kuvattu rajapinnat ja integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin