«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Metsähallitus : KESKEYTYSILMOITUS: Tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttaminen

09.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018345
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 174-424797

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@metsa.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö on Metsähallitus (jäljempänä myös "Tilaaja"). Tässä tarjouspyynnössä tarjoajasta käytetään myös nimitystä "Toimittaja". Tilaaja on pyytänyt tarjouksia tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttamiseksi. Hankinnan kohde koostuu seuraavista tehtävistä, jotka Toimittaja toteuttaa: • Tuulimittausmastokampanjaan liittyvät toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut • SODAR-mittalaitteiden mittauskampanjoihin liittyvät asennus- ja ylläpitopalvelut • Tuulimittausdatan hallinnointiin- ja laadunvalvontaan liittyvät palvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metsähallitus (myöhemmin ”Tilaaja”) suunnittelee tuulivoimahankkeen aloittamista Keski-Lappiin. Tuulivoimalaitokset on suunniteltu sijoittuvan valtion omistamalle ja Tilaajan hallinnoimalle kiinteistölle Sodankylän kunnan länsiosassa. Tarkka sijainti on Sodankylän kuntataajamasta runsaat 30 km luoteeseen, lähellä Sodankylän ja Kittilän rajaa. Hankealueen suuntaa antava keskipiste ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä on N=7510000, E=458000.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio 1: Tuulimittausmaston ja SODAR-mittalaitteiden luvitus Optio 2: Tuulimittausmaston ja tuulimittausmaston mittalaitteiden lunastus Optio 3: Mahdolliset erikseen sovittavat tuulimittausmaston tai SODAR-mittalaitteiden uudelleenasentamiset tuulimittauskampanjoiden aikana uusiin sijainteihin

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 048-110483

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttaminen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Päätös: Metsähallitus päättää keskeyttää Sodankylän tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttamista koskevan hankinnan. Perustelu: Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Sodankylän kunnanhallitus päätti 7.5.2019, että Sodankylän tuulivoimahankkeen kaavan laadintaa ei aloiteta. Sodankylän kunnanhallituksen päätöksen myötä Metsähallitus keskeyttää Sodankylän tuulivoimahankkeen hankekehityksen eikä tarvetta Sodankylän tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjoiden toteuttamiselle enää ole. Edellä lausutun perusteella hankintamenettelyn keskeyttämiselle on hankintalaissa säädetty todellinen ja perusteltu syy.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin