«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy : Unioninkatu 37 peruskorjaus, projektinjohtourakka

09.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018339
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 174-423159

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2267512-1
Postiosoite:PL53
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Jyrkkäranta
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252484&tpk=57e7f3ec-963f-497e-8f85-bbe7b11b6a99
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Unioninkatu 37 peruskorjaus, projektinjohtourakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Unioninkatu 37 sijaitsevan kiinteistön vaiheistetun peruskorjauksen projektinjohtourakan. Kiinteistö on valmistunut 1833. Edellinen peruskorjaus on tehty 1993. C-siiven muutostyöt on tehty 2016, jossa keittiö ja ravintola on muutettu toimistotiloiksi. Rakennuksen suojeluluokka on S1. Rakennuksesta korjataan yleispätevää ja muuntojoustavaa toimistotilaa yliopiston toimintaa varten. Rakentaminen suoritetaan vaiheistettuna siten, että osa kiinteistön tiloista on käytössä. Rakennuksen laajuus: Huoneistoala 4 684 m2 Bruttoala 6 610 m2 Tilavuus 22 000 m3

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Unioninkatu 37, Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) urakoitsijaa, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Neuvottelumenettely valittiin hankintamenettelyksi, koska rakennustyön tarkkaa sisältöä ja kustannusvaikutuksia on erityisen vaikeaa arvioida ennakolta. Toteutus- ja suunnitteluaikataulu laaditaan myöhemmin. Lopullinen aikataulu varmistuu urakoitsijan valinnan jälkeen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Urakkamuoto on projektinjohtourakka sisältäen talotekniset urakat (LVIJS). Urakkaan alistetaan sivu-urakoiksi rakennuttajan hankintana turva- ja rakennusautomaatiourakka. Projektinjohtourakoitsija ohjaa suunnittelua kustannus- ja aikataulunäkökulmista yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajan kanssa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.11.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin. Yrityksen tulee täyttää ESPD-lomake hakemuksen yhteydessä sekä täyttää tilaajavastuulain mukaiset edellytykset. Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet esitetään tarjouspyyntöaineistossa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee olla luottokelpoinen ja tulee toimittaa myöhemmin pyydettävät todistukset ja selvitykset. Esim. Suomen Asiakastiedon tai vastaavan luottoluokitusraportin luottoluokka on vähintään A tai vastaava.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Toteutusorganisaatio osallistuu neuvotteluihin. Urakoitsija toimittaa toteutusorganisaatiokaavion osallistumishakemuksen liitteenä. Neuvotteluvaiheessa käsitellään aikataulua, suunnitteluratkaisuja ja kustannuksia.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakkasopimus tehdään lomakkeelle RT 80327.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin