«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Papinsaaren yksityistiekunta : Papinsaaren yksityistiesilta

09.09.2019 09:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018335
Tarjoukset 31.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Papinsaaren yksityistiekunta /
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Matti Neronen
Kalevantie 2
33100
Tampere
Puh. +358500634748

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Papinsaaren yksityistiekunta
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Yhteyshenkilö Matti Neronen
Postiosoite Kalevantie 2
Postinumero 33100
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358500634748
Sähköpostiosoite matti.neronen@ains.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Yksityistiekunta

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Papinsaaren yksityistiesilta
Hankinnan kuvaus

Papinsaaren yksityistiesilta, vesistösillan rakennusurakka tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Päänimikkeistö
Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt. (45220000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuhmoinen (K291)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijalla tulee olla Rakentamisen laatu RALA ry:n pätevyys tai Luotettava kumppani raportti tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti.

Tarjoajan työnjohtajalla on oltava riittävä ammatillinen pätevyys ja työkokemus hankinnan kohteen luonteeseen ja laajuuteen nähden.

Vähimmäisvaatimuksena viiden vuoden työkokemus rakennusalan työnjohtotehtävistä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

RALA-sertifikaatti, Luotettava kumppani-raportti tai vastaavat todistukset.

Työnjohtajan henkilöesite / CV.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätiedot tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Kaksi kuukautta viimeisen tarjouspäivän jälkeen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

01 Tarjouspyyntökirje Papinsaaren siltaurakka.pdf

02 Urakkaohjelma Papinsaaren siltaurakka.pdf

03 Turvallisuusasiakirja Papinsaaren siltaurakka.pdf

04 Asiakirjaluettelo_Papinsaaren_silta.pdf

05 Papinsaaren_silta_suunnitelmaselostus.pdf

06 Papinsaaren silta_aukkolausunto.pdf

07 R15_a-1.pdf

08 R15_g-1.pdf

09 AVI_Paatos_Papinsaaren_silta.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin