«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Työympäristön muutosjohtamisen asiantuntijapalvelut

06.09.2019 12:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018330
Tarjoukset 23.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Digi -liikelaitos
Yhteyshenkilö Marko Niskala
Postiosoite PL 12
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358447031489
Sähköpostiosoite marko.niskala@ouka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ouka.fi/oulu/digi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=251630&tpk=c356b9ff-5777-4dd1-827a-44f47db092b7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Työympäristön muutosjohtamisen asiantuntijapalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/8908/02.08.01/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun Digi –liikelaitos pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisista tehtävistä ja muutosjohtamisen asiantuntijapalvelusta. Tarjoaja liittää tarjoukseen ratkaisukuvauksen, josta käy ilmi alustava aikataulu toteutukselle ja miten tarjouspyynnön tehtävät ja tavoitteet täyttyvät. Oulun Digin nykyiset toimitilat eivät ole käytettävissä 30.6.2020 jälkeen ja etsimme uusia toimitiloja. Uudet toimitilat valitaan siten, että niihin päästään muuttamaan kesäkuun 2020 aikana. Digin nykytilat ovat yhdistelmä perinteisestä koppikonttorista, avokonttorista ja useamman henkilön työhuoneista. Tavoitteena on kehittää työntekemisen tapoja ja siirtyä monitilamallin mukaiseen toimitilaan, jossa ei ole nimettyjä työpisteitä. Muutos tehdään yhteistyössä Oulun Digin johdon ja henkilöstön sekä tilaprojektiin osallistuvien muiden organisaatioiden kanssa. Oulun Digin laaja johtotiimi (noin 10 henkilöä) on sitoutunut työympäristön muutokseen. Esimiesroolissa Digissä on 17 henkilöä sisältäen edellä mainitun laajan johtotiimiin. Henkilöstön määrä kokonaisuudessaan on noin 100. Muutosprojektissa on käytettävissä Oulun Digin sähköiset työtilat O365-ympäristössä. Kustannus- ja aikatehokkuuden maksimoimiseksi toivomme toteutuksessa sähköisten kokouskäytäntöjen ja muiden digitaalisten työtapojen hyödyntämistä. Työn tavoitteet 1) Kehittämistarpeiden tunnistaminen -> tuottaa tarvittavaa tietoa suunnittelun tueksi sekä tunnistaa työnteon tapojen kehittämistarpeita 2) Työn kehittäminen ja valmistautuminen monitilaan: -> valmistautua monitilaympäristön käyttöönottoon rakentamisen aikana 3) Tilan käyttöönotto ja työn kehittäminen: -> sopia toimintatavoista uudessa tilassa ja ottaa toimintatavat käyttöön 4) Kokemuksien arviointi -> arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja tehdä tarvittavia muutoksia toimintatapoihin 5) Toiminnan vakiinnuttaminen -> työympäristö, jossa uudet työnteon tavat ovat käytössä. henkilöstö viihtyy ja toiminta on tuloksellista Alustavat tehtävät - Johdon työpaja hankkeen tavoitteiden ja reunaehtojen määrittämiseksi. Aikataulun täsmennys, projektin organisoituminen, projektisuunnitelman laatiminen - Hankkeen sisäisen ohjausryhmän toiminnan ohjaus sekä tarvittavien linjausten ja päätösten hankinta - Henkilöstöinfot / tiedotteet - henkilöstön sitouttaminen ja tiedon lisääminen - Työympäristö- ja vuorovaikutuskysely. Kartoitetaan työympäristöön ja työtapoihin liittyviä tarpeita sekä yrityskulttuuriin liittyviä arvoja ja näkemyksiä. - Henkilöstön työpajat - Sisustussuunnittelun tukeminen osallistavin menetelmin - Suunnitteluratkaisun kommentointi - Esimiesten valmennus. Valmennetaan esimiehet perehdyttämään omaa tiimiään - Tiimin valmennusmateriaali - Muuton tukeminen - Käytön aikaisen palautteen käsittely Tilasuunnittelun alustava aikataulu - Vuokrattava tilakohde valitaan 15.10.2019 mennessä. - Suunnittelu käynnistyy 1.11.2019 mennessä - Tilojen muutostyöt alkavat 1.2.2020 mennessä - Tilat valmiit muutolle 1.6.2020 mennessä

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 4. Tarkastaa tarjoajan hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Hankintayksikkö tekee tilauksia sopimuskaudella vain todellista tarvetta vastaavan määrän. Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite PL71
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358 855840636
Sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi
Faksi +358 85572018
Internet-osoite https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/kirjaamo
«« Takaisin