«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Myyntilaskutusjärjestelmä

06.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018325
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-421765
Osallistumishakemukset 11.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243697&tpk=4705986e-fd90-48dc-9840-9b61a304ced4

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2574261-7
Postiosoite:Vapaudenkatu 58
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295504000
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@valtori.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.valtori.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243697&tpk=4705986e-fd90-48dc-9840-9b61a304ced4
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Myyntilaskutusjärjestelmä
Viitenumero:
446/02.05/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laskutusjärjestelmä. (48444100-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on myyntilaskutusjärjestelmä sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijatyö lopullisessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritetyillä ehdoilla. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 500 000€.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
Ohjelmiston toimituspalvelut. (72268000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on myyntilaskutusjärjestelmä sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijatyö lopullisessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritetyillä ehdoilla. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 500 000€.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusehdoista keskustellaan neuvottelujen aikana ja lopullinen sopimus tarkennettuine sopimusehtoineen kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä. Lähtökohtaisesti määräaikainen sopimuskausi 48 kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona Valtori voi halutessaan hankkia asiantuntijatyötä järjestelmätoteutuksen ohessa tunnistettujen ratkaisumallien laskutusperusteiden kokoamisen yksinkertaistamisen toteuttamiseksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 073-171992
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin