«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Saarijärven kaupunki : Saarijärven kaupunki/kunnallistekniikka- ja tuottajapalvelut yksikkö sekä SSYP- Kiinteistöt Oy pyytävät tarjouksia liikenneväylien- ja -alueiden sekä pihojen lumenaurauksista ja lumenajosta Saarijärvellä sekä Pylkönmäellä talvikausiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022.

06.09.2019 09:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018275
Tarjoukset 25.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Saarijärven kaupunki 0176975-1 /
Saarijärven kaupunki/kunnallistekniikkapalvelut
Vesa Niskanen
PL 13
43101
Saarijärvi
Puh. +358444598424

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Saarijärven kaupunki
Y-tunnus 0176975-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Saarijärven kaupunki/kunnallistekniikkapalvelut
Yhteyshenkilö Vesa Niskanen
Postiosoite PL 13
Postinumero 43101
Postitoimipaikka Saarijärvi
Maa Suomi
Puhelin +358444598424
Sähköpostiosoite vesa.niskanen@saarijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Saarijärven kaupunki/kunnallistekniikka- ja tuottajapalvelut yksikkö sekä SSYP- Kiinteistöt Oy pyytävät tarjouksia liikenneväylien- ja -alueiden sekä pihojen lumenaurauksista ja lumenajosta Saarijärvellä sekä Pylkönmäellä talvikausiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022.
Hankinnan kuvaus

Saarijärven kaupunki/kunnallistekniikka- ja tuottajapalvelut yksikkö sekä SSYP- Kiinteistöt Oy pyytävät tarjouksia liikenneväylien- ja -alueiden sekä pihojen lumenaurauksista ja lumenajosta Saarijärvellä sekä Pylkönmäellä talvikausiksi 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö on julkaistu Cloudia kilpailutus-järjestelmässä, jossa tarjous on tehtävä vaadittavilta osin. Koneaurausalueet Saarijärvellä jaetaan konevalintojen jälkeen siten että, muodostuu optimi aurausalue noin 45000-50000 m2/ koneyksikkö. Pylkönmäki on yksi aurausalue.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Saarijärvi (K729)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.11.2019 - 23.5.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kts. tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kts. tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

25.10.2019

Lisätietoja

Lisätiedot Cloudia kilpailutus-järjestelmän kautta 16.9.2019. Kts. tarjouspyyntö.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

1. Tarjouspyyntö +taulukko 28.8.2019.pdf

2. Talvikunnosspito tarjouslomake 28.8.2019.xlsx

3. Talvikunnosspito lisätiedot 28.8.2019.xlsx

tarjouspyynto_250852.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin