«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä : Tulostavat laitteet ja niihin liittyvät palvelut

06.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018270
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-421680
Tarjoukset 09.10.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/salpaus?id=252221&tpk=7b644ffc-b569-408d-b1cb-77fd631b217c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0993644-6
Postiosoite:Paasikivenkatu 7
Postinumero:15110
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@salpaus.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.salpaus.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.salpaus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/salpaus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/salpaus?id=252221&tpk=7b644ffc-b569-408d-b1cb-77fd631b217c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tulostavat laitteet ja niihin liittyvät palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita. (30000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (jäljempänä Asiakas) pyytää tarjoustanne tulostavista laitteista ja niihin liittyvistä palveluista ja järjestelmistä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten ja ehtojen mukaisesti. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä. Tarjottavien laitteiden ja palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päijät-Häme

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on: 1. Monitoimilaitteet, tulostimet ja kortinlukijat 2. Huolto- ja ylläpitopalvelut 3a. Tulostuksenhallinta- ja turvatulostusratkaisu, perustaminen 3b. Turvatulostusratkaisu, ylläpito ja tuki 3c. Muut tulostuksenhallintapalvelut ja asiantuntijapalvelut Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se kanssa solmii sopimuksen. Sopimuskausi on 4 vuotta. Tarkemmat perusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 sopimusluonnos.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta voidaan jatkaa tarvittaessa yksi kuukausi kerrallaan enintään kuusi kuukautta Asiakkaan ja valitun Toimittajan yhteisellä suostumuksella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.10.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouksen ja sen arvioinnissa käytettyjen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjottujen laitteiden ja järjestelmien tekniset kuvaukset ja selvitykset tuotteisiin liittyvien vaatimusten täyttymisestä voivat olla englanninkielisiä. Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.9.2019
«« Takaisin