«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki : MAALÄMPÖURAKKA

05.09.2019 14:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018262
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkirakennepalvelut, tilapalvelut
Yhteyshenkilö Taru Gröhn
Postiosoite PL 84
Postinumero 13101
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836212157
Sähköpostiosoite taru.grohn@hameenlinna.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hameenlinna.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=251396&tpk=2914f77d-0a0a-4ce0-bff5-adfa6d9174fb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
MAALÄMPÖURAKKA
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HML/3582/02.08.03/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta sisältää Hämeenlinnan kaupungissa Tuuloksen pitäjässä sijaitsevien palvelukeskuksien lämmitysjärjestelmän uusimisen maalämpöjärjestelmäksi ja nykyisen öljylämmitysjärjestelmän poistamisen kokonaisuudessaan suunnitteluineen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne lämmitysjärjestelmän uusimisesta kvr-urakkana tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuksissa on toimintaa koko urakka-ajan. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinnan seutu (S051)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä, mutta EU-kynnysarvon alittava, hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintaan käytetään tässä tarjouspyynnössä kuvattua menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjoajille ei makseta korvausta tarjouksen tekemisestä eikä muusta hankintamenettelyyn osallistumisesta. Hankintamenettelyn kulku on seuraava: 1. Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu 2. Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen 3. Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä 4. Tarjousten avaaminen 5. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta 6. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 8. Tarjousten vertailu 9. Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.00
Lisätietoja

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin