«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kangasniemen kunta : Lukion kalusteiden hankinta

05.09.2019 14:07
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018257
Tarjoukset 25.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kangasniemen kunta
Y-tunnus 0164690-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kangasniemen kunta/Sivistys- ja hyvinvointi palvelut
Yhteyshenkilö Merja Mälkki
Postiosoite Otto Mannisen tie 2
Postinumero 51200
Postitoimipaikka Kangasniemi
Maa Suomi
Puhelin +358407201383
Sähköpostiosoite merja.malkki@kangasniemi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kangasniemi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kangasniemi?id=236332&tpk=4b8016b5-479b-40eb-99ef-224bbcfcc115
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lukion kalusteiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
236332
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on kalusteiden hankinta Kangasniemen kunnan lukioon. Liitteessä Hankintaohjelma on esitetty hankittavat tuotteet ja niiden kriteerit. Käytettävä sopimusehto on JYSE2014 TAVARAT, HUHTIKUU 2017 / Päivitysversio. Sopimuksen nojalla voidaan hankkia vastaavia yksittäisiä hankinnan kohteeseen liittyviä lisätilauskalusteita 31.12.2020 asti. Hankintapäätöksen tekee Kangasniemen kunnan hankintasäännön mukaan kelpoinen taho.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Huonekalut. (39100000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kangasniemi (K213)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Päästäkseen tarjousvertailuun tarjoajan on täytettävä seuraavat kelpoisuusehdot: - yritys on maksanut veronsa tai verovelasta on olemassa verottajan hyväksymä maksusuunnitelma - yritys on merkitty kaupparekisteriin - yritys on maksanut TYEL- / YEL-vakuutusmaksut - yritys on vakuuttanut henkilöstönsä lakisääteisesti - yrityksellä on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutuksesta - yritys on järjestänyt työterveyshuoltonsa - yritys on merkitty ennakko-, työnantaja- ja arvonlisäverorekisteriin merkitsemisestä - yrityksen henkilöstöön sovelletaan suomalaista, yleisesti hyväksyttyä työehtosopimusta - yrityksen luottoluokitus ulkopuolisen luokittajan antamana on vähintään A - yrityksen vahvistettu liikevaihto on kahtena edellisenä tilikautena on oltava ollut vähintään 100 000 € alv 0 % - yrityksellä tulee olla kaksi (2) referenssikohdetta tätä hankintaa vastaavista toimituksista viimeisen 3 vuoden ajalta. Referenssien tulee koskea sen tyyppisiä toimituksia kuin mihin tarjoaja tässä tarjouskilpailussa osallistuu.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen liitteenä on toimitettava seuraavat todistukset, jotta tarjous huomioidaan vertailussa: - todistus verojen maksamisesta / verovelkatodistus - kaupparekisteriote - todistus TYEL- / YEL-vakuutusmaksujen maksamisesta - todistus henkilöstön lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta - todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta - todistus työterveyshuollon järjestämisestä - todistus ennakko-, työnantaja- ja arvonlisäverorekisteriin merkitsemisestä - selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta - todistus yrityksen luottoluokituksesta ulkopuolisen luokittajan antamana; vähintään A - selvitys yrityksen liikevaihdosta edelliseltä kahdelta vuodelta - selvitys yrityksen kohdereferensseistä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin