«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Tietopyyntö Sairaala Novan roska- ja jäteastia

05.09.2019 13:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018249

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Y-tunnus 0215978-7
Postiosoite Keskussairaalantie 19
Postinumero 40620
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tarjous@ksshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ksshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=251763&tpk=1e8c5dda-2dda-4887-a296-69151539554f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö Sairaala Novan roska- ja jäteastia
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
35/2019/US
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan tietopyyntö markkinakartoitusta varten. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia toimijoita, ja saada hankintaa koskevaa lisätietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää markkinoilla olevia tai markkinoille tulevia roska- ja jäteastioita, jotka soveltuvat sairaalaympäristöön sisä- ja/tai ulkotiloihin ja ovat helposti puhdistettavissa. Tietopyynnön vastauksessa tulisi selvitä • Astioiden mallit, vetoisuudet ja materiaalit • Astioiden varusteet: kuten kansi, pyörät, integroitu jätepussin pidike, jalkapoljin, kantokahvat, astioiden yhdisteltävyys suuremmaksi lajittelupisteeksi, lajittelutarrat, värimahdollisuudet, täytön seuranta mahdollisuus • Astioiden tyhjentäminen ja puhdistaminen, kemikaalikestävyys • Astioiden liikuteltavuus Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Annetut vastaukset eivät ole julkisia ja niitä käytetään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Jos toimittaja tietopyynnön vastauksena lähettämä materiaali sisältää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee toimittajan selkeästi erottaa tämä dokumentaatio erilliseksi liitteeksi ja merkitä liite LUOTTAMUKSELLISEKSI. Mahdollisesta hankinnasta julkaistaan hankintalain mukaisesti hankintailmoitus www.hankintailmoitukset.fi –hankintailmoituskanavassa (HILMA).

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Roska-astiat. (39224340-3) Sairaalakäyttöön (LA16-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Jyväskylä (K179)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.9.2019 14.00
Lisätietoja

Tässä ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa vaan tietopyynnön voimassaolon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erilliset liitteet tietopyyntöön liittyen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin