«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kittilän kunta : Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadut ja vesihuolto

05.09.2019 10:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018224
Tarjoukset 1.10.2019 klo 8.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kittilän kunta
Y-tunnus 0191406-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Esa Pöyliö
Postiosoite Valtatie 15
Postinumero 99100
Postitoimipaikka Kittilä
Maa Suomi
Puhelin +358400862532
Sähköpostiosoite esa.poylio@kittila.fi
Faksi +35816642259
Internet-osoite (URL) http://www.kittila.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kittila?id=248437&tpk=80bd75b7-f05e-4d07-a059-d88b2ecf91c9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadut ja vesihuolto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248437
Hankinnan kuvaus

Rakennuskohde sijaitsee Kittilän Levillä, noin 1 km:ä Levin keskustasta länteen. Yleisesti (kohteen laajuus) rakennuskohde käsittää rakennettavia katuja yhteensä noin 1220m ja kevyen liikenteen väyliä 135m. Lisäksi hanke käsittää valaistuksen rakentamisen nykyiselle Kätkänrannantielle noin 750m matkalta. Tarkemmat laajuustiedot ja urakka-rajaukset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Vesihuollon osalta urakkasisältö on kuvattu tarkemmin urakkaohjelman liitteessä ja vesihuollon rakennustyöselostuksessa. Rakennuskohteen vaikutuspiirissä on pysyvää ja loma-asutusta sekä yritystoimintaa. Immeltien kiinteistöille ei ole vaihtoehtoisia, työnajaksi järjestettäviä kulkuyhteyksiä. Nyk. Konttisentien kiinteistöille on järjestettävissä työnaikainen kiertotie rakennettavia katuosuuksia pitkin / työvaiheita suunnittelemalla. Tarjouksessa on esitettävä todellinen suunnitelma / selostus urakan alustavasta aikataulusta ja työvaiheselostus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kittilä (K261)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijaa koskevat vaatimukset organisaation pätevyysvaatimusten ja referenssien osalta on kuvattu urakkaohjelmassa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Referenssiluettelo Pätevyysvaatimustodistukset (esim. Tieturva-, Vesityö- ja Tulityökortit) sekä todistus hitsauspätevyydestä muoviputkille.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.10.2019 8.00
Lisätietoja

Tarjousten vastaanottamisen määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta käsittelyyn.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin