«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Sodan ja rauhan keskus Muisti, rakennusurakka

05.09.2019 09:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018195
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Saija Himanen
Postiosoite Maaherrankatu 9-11
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358401294959
Sähköpostiosoite saija.himanen@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=250197&tpk=d0090f4a-35fc-4cf2-a025-7b807081f861
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sodan ja rauhan keskus Muisti, rakennusurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
250197
Hankinnan kuvaus

Mikkelin kaupungin tilapalvelut pyytää tarjoustanne Sodan ja rauhan keskus Muistin rakennusteknisistä töistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Mikkelin kaupungin omistaman, vanhan koulurakennuksen nk. Päämajatalon tilat on suunniteltu tiedekeskus Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön. Sodan ja rauhan keskus Muistin palvelukokonaisuus muodostuu näyttelyistä, pedagogisesta oppimisympäristöstä, tietopalvelukeskuksesta, tapahtumista, myymälästä ja ravintolasta. Sodan ja rauhan keskus Muisti muodostaa yhdessä Päämajamuseon ja Jalkaväkimuseon kanssa vetovoimaisen sotahistoriallisen kokonaisuuden. Sodan ja rauhan keskus Muistia valmisteltiin Mikkeliin esiselvityshankkeessa 2014 ja 2017 toteutettiin hankesuunnittelu, jonka pohjalta tiedekeskuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelua on jatkettu yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Rakennus on neljäkerroksinen betoni- ja tiilirakenteinen rakennus, jonka rinnalla on puurakenteinen, yksikerroksinen entinen ruokalarakennus. Päärakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsevan Päämajamuseon tiloissa ei suoriteta varsinaisia muutos- ja korjaustöitä. Museo on urakan aikana toiminnassa. Tarjouspyyntö koskettaa piha-aluetta ja pääsääntöisesti vain Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön tulevia tiloja. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Pääurakkaan alistetaan erikseen kilpailutetut sivu-urakat: LVI- ja sähköurakka, sekä rakennuttajan erillishankintana automaatiourakka. Kohdetiedot: Sodan ja rauhan keskus Muisti Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli Rakennuttajan yhteyshenkilö Rakennuttaja Saija Himanen, puh. 040 129 4959 Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen tekemistä joko hankintayksikön edustajan kanssa tai omatoimisesti. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 16.9.2019 klo 12.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Näyttöön kokoonnutaan etupihalla, Ristimäenkadun puolella. Kohdetta esittelee rakennuttaja Saija Himanen. Tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa projektipankista. Tarkemmat ohjeet tarjouspyynnön kohdassa 10. Muut tiedot.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoukset liitteineen on jätettävä suomen kielellä, ellei tarjouspyynnössä muuta mainita. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin