«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Hämeenlinnan kaupunki : Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella

05.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018186
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 172-420735
Tarjoukset 07.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=250383&tpk=b5a2c1b4-b4f6-4ed8-80a9-9d4d4ffdff1f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146921-4
Postiosoite:PL 84
Postinumero:13101
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Komulainen / Teija Raivisto
Puhelin:+358 36219932
Sähköpostiosoite:pekka.komulainen@hameenlinna.fi
NUTS-koodi:Hämeenlinna (K109)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hameenlinna.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=250383&tpk=b5a2c1b4-b4f6-4ed8-80a9-9d4d4ffdff1f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella
Viitenumero:
HML/2390/02.08.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoitopalvelut. (85131000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hämeenlinnan kaupungin (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) terveyspalvelut pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä (hammaslääkäri-hammashoitajapalvelut) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin alueella tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Väestön määrä alueella on noin 175 500 asukasta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käsittää Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä vastaava kunta on Hämeenlinna. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus hankinnasta on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintaan käytetään tarjouspyynnössä kuvattua menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Menettelyn kulku on seuraava: 1. Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu 2. Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen 3. Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä 4. Tarjousten avaaminen 5. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta 6. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 8. Tarjousten vertailu 9. Hankintapäätös

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.9.2019
«« Takaisin