«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

05.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018185
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 172-420612

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arttu Karjalainen
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:mons.vermis@gmail.com
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima
Viitenumero:
HUS 150-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erikoislääkäripalvelut. (85121200-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on HUSin psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankinta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (palvelukuvaus). Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen, joista toinen koskee psykiatrian ja toinen nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Molempiin osa-alueisiin muodostetaan erillinen puitejärjestely. Molempiin puitejärjestelyihin valitaan viisi (5) toimittajaa, jos tarjouspyynnössä kuvatut kelpoisuusehdot ja pakolliset vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan kyseisellä osa-alueella vähintään tämä määrä. Puitejärjestelyihin valittavat tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouksien vertailun tuloksien perusteella. Puitejärjestelyihin perustuvat hankinnat tehdään kyseisen puitejärjestelyn sisällä ilman kilpailuttamista etusijajärjestyksen perusteella siten kuin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen kohdassa 6 on kuvattu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.9.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Osa nro: 2

Oikaistava tieto:

Päivää

Oikaisu:

Kuukautta

«« Takaisin