«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Porin kaupunki : Länsiporin uuden koulun hankesuunnittelu

04.09.2019 16:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018179
Tarjoukset 27.9.2019 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin kaupunki
Y-tunnus 0137323-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen toimiala tilayksikkö
Yhteyshenkilö Miika Pennanen
Postiosoite PL 121
Postinumero 28100
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447014458
Sähköpostiosoite miika.pennanen@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=251476&tpk=b226a807-3e2c-46d8-9002-f67bf248c159
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Länsiporin uuden koulun hankesuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
PRIDno-2019-3880
Hankinnan kuvaus

Porin Vähärauman kaupunginosaan rakennettavan uuden alakoulun hankesuunnittelun hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu avoimella menettelyllä, johon halukkaat tarjoajat voivat osallistua lähettämällä tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesti. Tilaaja arvioi tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyin kriteerein kaikki lähetetyt tarjoukset. Hankesuunnitelman tekijän valinnan perusteena on kokonaishinta. Jos hankintaprosessi keskeytetään ennen hankintapäätöstä, tilaajalla ei ole velvollisuutta korvata tarjouksen tehneille kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet prosessiin osallistumisesta. Hankkeen vuorovaikutus-, suunnittelu- ja toteutuskieli on suomi. Hankkeen suunnittelukokoukset pidetään Porissa. Tarjoukseen tulee sisällyttää suunnittelukokouksia (6 kpl), joista tulee antaa yksikköhinta kaikkine matkakuluineen, jota käytetään suoraan lisäämään tai vähentämään sopimussummaa kokousmäärän muuttuessa esitetystä kuudesta kappaleesta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tilattavan hankesuunnittelu toimeksiannon tavoitteena on toteuttaa 600 oppilaan alakoulu uudisrakennuksena Porin Vähärauman kaupunginosaan. Hankkeen laatu: Uudisrakennus Hankkeen nimi: Länsi-Porin uusi koulu Tilaaja: Porin kaupunki, tekninen toimiala, tilajohtaminen Käyttäjä: Porin kaupunki, sivistystoimiala Sijaintikunta: Pori Alustava bruttoala n 5500 brm2 Aikataulu Hankesuunnittelu alkaa 15.11.2019 Hankesuunnittelu valmis 28.2.2020 Hankkeen avoitehinta-arvio (Alv. 0%) Hintatasossa: 86,0/3.2019 on 14,96 M€

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pori (K609)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.11.2019 - 28.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Referenssivaatimus, Kokemusvaatimus, Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne ja Laatujärjestelmä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen liitteenä toimitetut asiakirjat. Yrityksen referenssiluettelo, Henkilöreferenssit, Rating alfa raportti tai muu vastaava luotettava selvitys.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä konsulttitoiminnan yleisiä ehtoja (KSE2013).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin