«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Haapaveden kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Haapaveden Uusi Yläkoulu / lukio

05.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018171
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 172-418958

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Haapaveden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0184872-4
Postiosoite:Tähtelänkuja 1
Postinumero:86601
Postitoimipaikka:HAAPAVESI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Risto Rautio
Sähköpostiosoite:risto.rautio@haapavesi.fi
NUTS-koodi:Haapavesi (K071)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.haapavesi.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Haapaveden Uusi Yläkoulu / lukio
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ilmoittautuminen halukkuudesta osallistua KVR-urakalla toteutettavan rakennusurakan tarjoamiseen. Urakoitsija valitaan neuvottelumenettelyllä. Kolme ehdokasta valitaan neuvotteluihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Haapavesi (K071)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Haapaveden keskusta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toteutetaan Haapavedelle uusi yläkoulu / lukio KVR-hankkeena. Samaan uudisrakennukseen sijoittuvat liikuntahalli, nuorisotilat sekä valmistuskeittiö. Toteuttaja valitaan neuvottelumenettelyllä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu35
Hinta 65
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-389689

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Haapaveden yläkoulu ja lukio, KVR-sopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikön tarve hankintaa kohden on muuttunut siten, että merkittävä osa hankinnan kohteen sisällön tavoitteista joudutaan katselmoimaan uudelleen, jotta hankinta toteuttaa hankintayksikön tavoitteet.

Tavoitteet ja määrittelyt tullaan tarkastamaan kokonaismitoituksen, tilaohjelman, keittiön, liikuntasalin sekä nuorisotilojen osalta.

Uudelleen tarkasteltavat kohdat vaikuttavat tarjoajien pisteytykseen osallistumishakemusvaiheessa, tarkastelun vaikuttessa myös tarjoajien pisteytykseen, ei muutoksista voida ilmoittaa korjausilmoituksella. Tästä johtuen hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankinnan.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on yllä mainittujen perusteiden johdosta, hankintalain 125 §:n mukainen, todellinen ja perustelu syy.

Hankinnan alustava tarjouspyyntö ja sen liitteet tarkistetaan ja määritetään tarvittavilta osin uudelleen vastaamaan tilaajan tarvetta.

Tämän tarkastelun jälkeen hankinta aloitetaan uudelleen.

Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Keskeytyspäätös tarkempine perusteluineen ja valitusosoituksineen on saatavilla hankintailmoituksessa osoitetusta projektipankista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.9.2019
«« Takaisin