«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : Helsingin Henki -lehden toimitustyö

04.09.2019 14:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018162
Tarjoukset 4.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunginkanslia
Y-tunnus 0201256-6
Postiosoite PL 700
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite krista.foudila@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/hank
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=246036&tpk=e2147d58-ede2-4e51-b1d1-319fe6e08768
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Helsingin Henki -lehden toimitustyö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H052-19 / HEL 2019-007880
Hankinnan kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan Helsingin kaupungin henkilöstölehdelle Helsingin Hengelle tuottajaa, joka vastaa numeroiden sisällön suunnittelusta yhdessä tilaajan kanssa, sisällön tuottamisesta sekä sen toimittamisesta painokuntoon. Helsingin kaupunki julkaisee työntekijöilleen suunnattua henkilöstölehteä nimeltä Helsingin Henki. Lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Paino- ja toimituspalvelut. (79823000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsingin seutu (S011)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tässä hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjoajien tulee toimittaa tarjoukset määräaikaan mennessä tämän tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkastetaan tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarjousten vertailu tehdään tämän tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjouspyynnön ehdoissa esitetyt selvitykset ja todistukset pyydetään ennen hankintapäätöksen tekoa tarjoajalta, joka vertailun ja alustavan soveltuvuusarvioinnin perusteella näyttää tulevan valituksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin