«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Itämeren veden laadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä

06.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018160
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-422208
Tarjoukset 15.10.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249780&tpk=e7dc6d0c-7975-46a9-870b-624d232f9b19

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postiosoite:Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Saijonmaa
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249780&tpk=e7dc6d0c-7975-46a9-870b-624d232f9b19
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Itämeren veden laadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä
Viitenumero:
Hankintayksikön diaarinumero VN/5934/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi ja Itämeren veden laadun parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa kipsin käytön mahdollisuuksista maatalouden vesiensuojelukeinona Itämeren maissa ja siten luo edellytyksiä kipsin sisällyttämiseksi uudistettavaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmaan, Itämeren alueen ravinnekierrätysstrategiaan sekä Itämeren alueen EU- jäsenmaiden yhteisen maatalouspolitiikan CAP-strategiaan. Hanke toteuttaa ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön linjauksia ja rahoitetaan ao. määrärahasta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 161000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on: • vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämeren valuma-alueella. • tuottaa tietoa eri maiden viljelijöiden valmiudesta kipsin käyttämiseen pelloillaan, potentiaalisista levityspinta-aloista, toimintatavoista ja logistiikasta kipsin laajamittaista peltokäyttöä varten. • suunnitella kipsipilotti yhteen Itämeren rantavaltioon ja selvittää sille sopivaa EU-rahoitusinstrumenttia. • valmistella kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin Itämeren rantavaltioissa. • lisätä Itämeren rantavaltioiden maatalouden ympäristönsuojelun toimijoiden yhteistyötä. • levittää tietoa kipsin vaikutuksista ja Itämeren suojelusta. Hankkeen tuloksena: • on luotu yhteistyöverkosto Itämeren vesiensuojelutoimijoiden kanssa. • on laadittu toimenpide- ja rahoitussuunnitelma kipsipilotin toteuttamisesta yhdessä Itämeren rantavaltiossa esimerkiksi EU:n maaseudun kehittämisrahoituksen hankkeena. • on jaettu tietoa kipsistä maatalouden vesiensuojelukeinona kohdemaiden maatalous- ja ympäristöviranomaisille, tutkimuslaitoksille, neuvojille ja viljelijöille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:18.11.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja ja sen alihankkijat kuuluvat kaupparekisteriin tai muuhun asianomaiseen rekisteriin. Tarjoaja ja sen alihankkijat ovat suorittaneet sijaintimaansa verot ja muut lakisääteiset maksunsa tai ne noudattavat näissä maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Tarjoajan asiantuntijoilla on tekninen ja ammatillinen pätevyys tehtäväalueensa toteuttamiseen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso liite 5. Sopimusmalli

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.10.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.10.2019 09:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintaan on varattu 200 000 euroa sisältäen laskutettavat arvonlisäverot. Tämän kattohinnan ylittävät tarjoukset hylätään.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.9.2019
«« Takaisin