«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Hinauspalvelut

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018124
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-417926
Tarjoukset 11.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=245264&tpk=d4736969-08e7-41d0-8618-6c27c5771ca2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1635
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Halonen, hankintapäällikkö
Puhelin:+358 931017000
Sähköpostiosoite:hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=245264&tpk=d4736969-08e7-41d0-8618-6c27c5771ca2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hinauspalvelut
Viitenumero:
HEL 2019-008977
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ajoneuvojen hinauspalvelut. (50118110-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara). Stara pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hinauspalvelut kilpailutetaan Staran käyttöön.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Palveluntuottajiksi valituilta hankitaan Staran sopimuskauden aikana tarvitsemat hinauspalvelut. Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluja. Hinauspalvelujen yksikköhinnat ja lisäkorvaukset ilmoitetaan tarjouslomakkeen mukaisesti (liite 1). Lisäksi tarjoajan on annettava tarjouslomakkeen mukainen kalustoselvitys hinauspalveluissa käytettävästä kalustosta. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä (liite 2).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
3600000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien on täytettävä ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD (European Single Procurement Document). ESPD-lomakkeella esitetään hankintaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuten sopimusluonnoksessa (liite 3).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.10.2019 13:00
Paikka: Helsinki.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.9.2019
«« Takaisin