«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lumijoen Lapinkylän uusjako : Lumijoen Lapinkylän uusjako sala ja piiriojitus vaihe 1

05.09.2019 09:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018115
Tarjoukset 26.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Lumijoen Lapinkylän uusjako /
Maveplan oy
Veikko Karioja
Sahrakuja 5
91800
Tyrnävä
Puh. +358400790066

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lumijoen Lapinkylän uusjako
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Maveplan oy
Yhteyshenkilö Veikko Karioja
Postiosoite Sahrakuja 5
Postinumero 91800
Postitoimipaikka Tyrnävä
Maa Suomi
Puhelin +358400790066
Sähköpostiosoite veikko.karioja@maveplan.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Lumijoen Lapinkylän uusjako

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lumijoen Lapinkylän uusjako sala ja piiriojitus vaihe 1
Hankinnan kuvaus

Lumijoen Lapinkylän uusjaon sala ja piiriojitusurakka vaihe 1

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

katso tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

katso tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

katso tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.9.2019 16.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

tarjouspyyntö lumijoen uusjako salaojat.pdf

lumijoki_tarjouskaavake_salaojitus_tarvikkeet.pdf

lumijoki_tarjouskaavake_salaojitus_työkustannukset.pdf

salaojasoran ohjeellinen rakeisuuskäyrä.pdf

K52_K92_piiriojat .pdf

K91_piiriojat 2.pdf

K91_piiriojat1.pdf

K235_piiriojat.pdf

K235_piiriojat.pdf

K158_piiriojat.pdf

K52_K91_K158_K235_lumijoki soramäärät lohkoittain_2-11.pdf

K325_lumijoki soramäärät lohkoittain_1.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin