«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Riippapuisto II:n ja Harustien jk+pp-tiet

04.09.2019 08:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018114
Tarjoukset 20.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Lauri Hakkarainen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370158
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=251859&tpk=e1a013f7-9c49-4594-a20c-184bbcdbdcf3
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Riippapuisto II:n ja Harustien jk+pp-tiet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
251859
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakasta. Rakennuskohteet sisältävät alla lueteltujen Joensuun kaupungin Rantakylän (11) kaupunginosassa sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Riippapuisto II:n jk+pp-tiet; projekti 2870 a. Yhdistettyjen jalankulun ja pyöräilyväylien J1 ja J2 peruskorjaus b. Infra – verkostot; hulevesiviemäri c. Viheralueet d. Muut urakkarajaliitekartassa_ Urakka-alueet 27.8.2019 / AR 2. Harustien jk+pp-tie; projekti 2612 a. Harustien yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyväylän rakentaminen noin pvl 0 - 85 b. Rummun Ø 450 M rakentaminen noin plv 70 c. Viheralueet d. Muut urakkaliitekartassa_2_1_Urakkarajaus_16.8.2019 / TR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Työmaan esittely pidetään 9.9.2019 klo 14.30 alkaen kokoontumalla Rantakylän kirkon P-alueella, osoitteessa Rantakylänkatu 2, 80160 Joensuu.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin