«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Luonnonkiviverhouksen asennusurakka (LK asennus)

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018105
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-416678
Tarjoukset 07.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7444

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jarmo.liimatainen@senaatti.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.senaatti.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7444

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Ramboll CM Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0692498-4
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:jarmo.virtanen@ramboll.fi
Puhelin:+358 404849211
Sähköpostiosoite:jarmo.virtanen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ramboll.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7444

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Luonnonkiviverhouksen asennusurakka (LK asennus)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lappeenrannan keskustan virastotalokortteliin rakennetaan uusi oikeustalo.

Hanke toteutetaan projektinjohtopalveluna (PJP) ja rakennustyöt suoritetaan osaurakoina ja hankintoina.

PJP-toteuttajana toimii Ramboll CM Oy.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutettava hankinta sisältää mm. seuraavat työt:

- julkisivun luonnonkiviverhouksen asennustyöt,

- ulkoluiskan kaidemuurin kiviverhouksen asennustyöt,

- muurien kiviverhouksen asennustyöt.

Tarkempi hankinnan sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:21.10.2019 - 28.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet täyttyvät,

- Yrityksen luottoluokitus vähintään A.

Tarjoavan on toimitettava tarjouksen liitteenä ajantasainen tilaajavastuuraportti.fi-raportti tai tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset.

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä todistus luottoluokituksesta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 135-307173
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.10.2019 12:00
Paikka: Tarjoukset avataan tilaajan toimesta tarjousten avaustilaisuudessa. Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajalle sähköisesti maksutta. Tarvitsemansa kopiot tarjoaja hankkii omalla kustannuksellaan.

Urakka-aika on suuntaa antava.

Työmaakieli on Suomi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbem.buildercom.net%2Fhtml%2Frfqregistration%3Frfqid%3D7444&data=02%7C01%7Canitta.nuutinen%40ramboll.fi%7C5663b948018e4ee4f1c708d73089b2e9%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C637031240272134479&sdata=PZhgTpxl%2BWzNdGX49gXFHSaIf2aGNihLoPGDyvSJP90%3D&reserved=0
«« Takaisin