«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ikaalisten Vesi Oy : Vesijohdon alitusurakka Kyrösjärvellä

04.09.2019 09:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018086
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ikaalisten Vesi Oy 0133015-9 /
Ikaalisten Vesi Oy
Tomi Teuho
Poppelikatu 7
39500
Ikaalinen
Puh. +358505850022

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ikaalisten Vesi Oy
Y-tunnus 0133015-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ikaalisten Vesi Oy
Yhteyshenkilö Tomi Teuho
Postiosoite Poppelikatu 7
Postinumero 39500
Postitoimipaikka Ikaalinen
Maa Suomi
Puhelin +358505850022
Sähköpostiosoite tomi.teuho@ikaalistenvesi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ikaalistenvesi.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Vesihuoltolaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vesijohdon alitusurakka Kyrösjärvellä
Hankinnan kuvaus

Urakka käsittää siirtovesijohdon rakentamisen Kyrösjärven alitse tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohde sijaitsee Ikaalisissa Heinistön ja Vanhan kauppalan välissä.

Vesijohdon alitustyön tulee olla valmiina 8.12.2019 mennessä. Rakennustöiden tulee kaikilta muilta osin olla valmiina ja hyväksytty 31.3.2020 mennessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Vesirakennustyöt. (45240000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ikaalinen (K143)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.10.2019 - 31.3.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnön kohteena olevan toimialan tulee kuulua tarjoajan perustoimialoihin. Tarjoajalla tulee olla myös referenssikohteita vastaavanlaisista rakennusurakoista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset:

1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;

4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;

7. todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen.

Muuna selvityksenä tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä hyväksytään Tilaajavastuu.fi-palvelun todistus, joka osoittaa tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten avaustilaisuudessa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.

Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjoajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.

Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat:

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

4. Tarjousten vertailu

5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen:

- tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6. Urakkasopimuksen solmiminen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä.

Lisätietoja

Urakoitsijan edellytetään tutustuvan rakennuskohteeseen ennen kirjallisten kysymyksien ja tarjouksen jättämistä.

Urakkakohteen esittelystä vastaa Ikaalisten Vesi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Teuho, puh. 050 585 0022.

Hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa 16.9.2019 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tomi.teuho@ikaalistenvesi.fi. Sähköpostin viestikentässä tulee olla merkintä

”Kysymys – Vesijohdon alitusurakka Kyrösjärvellä”.

Lisätietojen kysymykset ja vastaukset julkaistaan Ikaalisten Vesi Oy:n verkkosivuilla www.ikaalistenvesi.fi/tarjouspyynnot seitsemän (7) päivää ennen tarjousajan päättymistä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynto Vesijohdon alitusurakka.pdf

Urakkatarjouslomake.pdf

Yksikkohintalomake.pdf

Urakkaohjelma.pdf

Turvallisuusasiakirja.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin