«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nuuksiokeskus Oy : Suomen Luontokeskus Haltian lämmitysjärjestelmän muutostyöt

05.09.2019 09:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018082
Tarjoukset 30.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Nuuksiokeskus Oy 2177847-9
MH 2104/2019Jani Hannén
PL 59
00701
Helsinki
Puh. +358407757806

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nuuksiokeskus Oy
Y-tunnus 2177847-9
Yhteyshenkilö Jani Hannén
Postiosoite PL 59
Postinumero 00701
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358407757806
Sähköpostiosoite jani.hannen@granlund.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suomen Luontokeskus Haltian lämmitysjärjestelmän muutostyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
MH 2104/2019
Hankinnan kuvaus

Nuuksiokeskus Oy pyytää tarjousta Suomen Luontokeskus Haltian maa- ja aurinkolämmityspiireihin tehtävistä purku- ja muutostöistä sekä muista muutoksista liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Kohde on Nuuksiokeskus Oy:n omistama kiinteistö, jossa toimii Suomen Luontokeskus Haltia.

Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Nuuksiontie 84, 02820 Espoo.

Urakka on kiinteähintainen LVIAS-kokonaisurakka, jossa putkiurakoitsija toimii päätoteuttajana sekä pääurakoitsijana.

Tarjouspyyntö sisältää myös kiinteähintaiseen kokonaisurakkaan kuulumattomia tilaajan

yksipuolisia optioita. Optioista tehdään erillinen päätös kokonaishintaisen urakan aikana, eivätkä ne vaikuta kokonaishintaisen urakan toteuttajan valintaan.

Alustava aikataulu on että työt voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin lämmityskauden ulkopuolella. Tarkempi aikataulu sovitaan erikseen valitun urakoitsijan kanssa sopimusneuvotteluissa.

Mahdolliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle.

Kohteen esittelystä tulee sopia erikseen teknisen isännöitsijän kanssa Caverion Suomi Oy, Petri

Ahmaoja, puh. 040 192 1186, petri.ahmaoja@caverion.com

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalta löytyy referenssejä aiemmista lämpöpumppujärjestelmistä ja niitä ohjaavien automaatiojärjestelmien toteuttamisista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ladataan liitteeksi erillinen referenssiluettelo.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu. Urakasta laaditaan kirjallinen sopimus ja sopimuksessa

noudatetaan Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja sekä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittuja vaatimuksia ja ehtoja.

Maksuerät, työmaamenettelyt sekä muut tarvittavat asiat sovitaan sopimusneuvotteluissa, jotka järjestetään ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.10.2019

Lisätietoja

Aikavyöhyke on Suomen aika

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

C01462_LVI-0001-Työselitys, Muutostyöt.pdf

C01462_LVI-0002-Toimintaselostus.pdf

C01462_LVI-0004-Työturvallisuusliite.pdf

C01462_LVI-4100-LämmitysjärjestelmänKytkentäkaavioKorjaustoimenpiteet.pdf

C01462_T2070_4100-Järjestelmäkaavio, alkuperäinen.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin