«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Savonlinnan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018080
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-418516

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Savonlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0166906-4
Postiosoite:Olavinkatu 27
Postinumero:57130
Postitoimipaikka:Savonlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Virve Silvennoinen
Puhelin:+358 444174985
Sähköpostiosoite:virve.silvennoinen@savonlinna.fi
NUTS-koodi:Savonlinnan seutu (S103)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.savonlinna.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215925-0
Postiosoite:PL 111
Postinumero:57101
Postitoimipaikka:Savonlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:virve.silvennoinen@savonlinna.fi
NUTS-koodi:Savonlinnan seutu (S103)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sosteri.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut. (85100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuoltopalvelut sekä kunnan järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella toimiville työnantajayrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja omaa työtään tekeville. Palvelut hankitaan 1.6.2019 alkaen yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimuskauden alkamispäivä on tavoitteellinen ja alustava ja se täsmentyy neuvottelujen edetessä. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassaolevana tilaajan kuuden (6) kuukauden ja palveluntuottajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Hankintamenettelynä käytetään osallistumispyynnössä kuvattua neuvottelumenettelyä. Tämä ilmoitus on osallistumispyyntö, jolla pyydetään ehdokkaita jättämään osallistumishakemus neuvottelumenettelyyn.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Savonlinnan seutu (S103)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuoltopalvelut sekä kunnan järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella toimiville työnantajayrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja omaa työtään tekeville. Palvelut hankintaan 1.6.2019 alkaen yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassaolevana tilaajan kuuden (6) kuukauden ja palveluntuottajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Menettely, johon liittyy neuvotteluja

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-041658

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettely on keskeytetty. Keskeytyksen syy: Osallistumispyynnössä ilmoitettu referenssivaatimuksen rajoitusehto on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen. Osallistumispyynnössä referenssin lähipiiriä koskevaa vaatimusta ei ole määritelty riittävän tarkasti niin, että siitä kävisi yksiselitteisesti ilmi mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan ”lähipiirillä, määräysvallalla ja huomattavalla vaikutusvallalla” ja minkä lainsäädännön tai vaatimusten mukaan vaatimusten täyttymistä tullaan arvioimaan. Referenssivaatimus ei ole ollut tarkoituksenmukainen ja riittävän selkeä niin, että ehdokkaat olisivat voineet osallistumishakemusvaiheessa arvioida, kuinka kyseinen vaatimus täyttyy ja minkälaiset referenssikohteet ovat hyväksyttävissä tämän vaatimuksen osalta. Kyseistä virhettä ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 125 §:n 1 mom. mukaisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin