«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö : YTHS, ICT-palveluiden kilpailutus

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-417890
Tarjoukset 07.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/112232887.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202637-8
Postiosoite:Töölönkatu 37
Postinumero:00260
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mia Lehmusvaara
Puhelin:+358 408659877
Sähköpostiosoite:hankinnat@yths.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/112232887.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.yths.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/112232887.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/112232887.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
YTHS, ICT-palveluiden kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr (myöhemmin myös YTHS tai asiakas) pyytää tarjousta seuraavista ICT-palveluista: käyttäjätuki, päätelaitteiden hankinta, rahoitus ja elinkaaripalvelut, käyttö- ja kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalvelut, mobiililiittymät sekä edellä mainittuja tukevat asiantuntijapalvelut.

Tarkempi kuvaus palvelun nyky- ja tavoitetilasta, keskeisistä sopimusehdoista, vaatimuksista ja vertailuperusteista ovat liitteillä 1-7. Tarjoushinnat tulee antaa liitteelle 4 "Hintalomake".

Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa käytetään 48 kuukauden aikajaksoa.

Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2020.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita. (30100000-0)
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
Tietotekniikkalaitteiden huolto ja korjaus. (50312600-1)
Matkapuhelinpalvelut. (64212000-5)
Tietotekniikkapalvelut. (72222300-0)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on lähetettävä sähköisen hankintajärjestelmän kautta. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi voida vastata. Kysymyksiin annetut vastaukset ja mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset ovat luettavissa kaikille julkaistavana tiedotteena sähköisessä järjestelmässä viimeistään 25.9.2019.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin sähköisestä hankintajärjestelmästä ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoajan tulee ymmärtää, että ne ovat osa tarjouspyyntöä. Tarjoajan tulee ottaa huomioon annetut vastaukset tarjousta tehdessään. Tarjoaja ei voi vedota tarjousten jättämisen jälkeen siihen, että ei ole ollut tietoinen lisätietokysymyksistä ja niiden vastauksista. Tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät muutokset tai tarkennukset saattavat kumota jo lähetetyt tai vielä keskeneräiset tarjoukset toimittajaportaalissa, jolloin tarjous tulee tehdä uudelleen.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä sähköisen hankintajärjestelmän asiakastukeen: p. 0207 528 600 (ark. 09-16) tai suomi@mercell.com. Osoitteesta https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/83293149/asiakastuki.aspx voi perehtyä järjestelmän käyttöön. Sähköisen hankintajärjestelmän teknisten ongelmien tilanteessa hankintayksikkö varaa oikeuden toimittaa asiakirjat tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
10000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin palveluiden sujuvuuden takaamiseksi. Asiakas tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan ja yhden varatoimittajan.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee tutustua huolellisesti liitteeseen 5. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia, varaumia, lisäyksiä tai poistoja. Omia sopimusehtoja ei saa esittää tarjouksessa. Sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen sekä valitusosoituksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.10.2019 12:00
Paikka: Sähköinen hankintajärjestelmä.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Määräajassa jätetyt tarjoukset avautuvat sähköisessä hankintajärjestelmässsä tarkasteltavaksi tarjousten jättöajan täytyttyä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Sopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta. Perustelluista syistä voidaan osia nyt kilpailutettavista palveluista hankkia myös toimittajalta, jonka kanssa ei tämän kilpailutuksen perusteella ole solmittu sopimusta.

Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän/ryhmittymän nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvoitteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta.

Tarjoaja hyväksyy tarjoukseensa liittämiensä selvitysten ja vastausten siirtämisen sellaisenaan tarjoajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen, mikäli se menestyy tässä tarjouskilpailussa. Tarjoaja hyväksyy, että tarjouspyynnön liitteeseen 3, "Vaatimuslomake" annettujen kyllä-vastausten vaatimukset voidaan suoraan liittää Sopimukseen ja että Osittain-vastausten vaatimukset voidaan liittää Sopimukseen Tarjoajan vastausten mukaisesti. Tarjoaja ei saa tarpeettomasti pitkittää sopimusneuvotteluja vaatimalla täydennyksiä ja muutoksia vaatimuslomakkeen Kyllä-vastaustensa kohteena oleviin vaatimuksiin tai niihin Osittain-vastausten kohtiin, jotka se on tarjouksessaan hyväksynyt, mikäli asiakas ei tätä erikseen hyväksy. Yhdessä sopien, sopijapuolet voivat tarvittaessa ja perustellusti täsmentää kohdennetusti ja rajatusti sellaisia vaatimusten ja sopimuksen seikkoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta palvelun/tuotteen hinnan ja/tai sisällön kannalta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin