«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : Kutsu markkinakartoitukseen liittyen Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS toiminnan kehittämiseen sekä laitteiden ja tilojen varustamiseen

06.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018057
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-422179

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 750
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Kauppinen
Puhelin:+358 503673310
Sähköpostiosoite:tomi.kauppinen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kutsu markkinakartoitukseen liittyen Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS toiminnan kehittämiseen sekä laitteiden ja tilojen varustamiseen
Viitenumero:
MARKKINAKARTOITUS
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ!

Markkinakartoituskutsun tarkoituksena on löytää sopiva palvelumalli, jolla a) voidaan toteuttaa Akateemisen Simulaatiokeskuksen laitevarustelu ja b) voidaan jatkuvasti kehittää Akateemisen Simulaatiokeskuksen toimintaa.

Markkinakartoitus ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinakartoituksella on tarkoitus selvittää hankinnan toteuttamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Kaikkia markkinakartoituksessa käytettäviä toimittajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti pelkästään hankinnan suunnittelussa.

Markkinakartoitukseen vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä osallistuminen vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Markkinakartoituksella haetaan palvelumallia Akateemisen simulaatiokeskuksen laiteverustelun toteuttamiseen ja rahoittamiseen

II.2.14) Lisätiedot:

Markkinakartoituksen neuvotteluaikatauluja voidaan suunnitella jo ennen osallistumishakemusten määräaikaa. Toimittajia pyydetään olemaan yhteydessä hankesuunnittelija Sari Rantaan/ sari.ranta@hus.fi ajankohdan sopimiseksi. Tapaamiset järjestetään Meilahden sairaala-alueella ja tarkempi paikka sekä keskustelujen agenda ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset pyydetään 27.9.2019 mennessä

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
7.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Akateeminen Simulaatiokeskus perustettiin 2015 hallinnoimaan Hyksin simulaatioresursseja (tilat ja laitteet). Perustavoitteena on, että laitteet ja tilat saadaan tehokkaaseen koulutuskäyttöön. Akateemista Simulaatiokeskusta hallinnoiva yksikkö TutKA (Tutkimus- koulutus ja asiantuntijapalvelut) on yksi Leikkaussalit, kivunhoito- ja tehohoidon linjoista. Linjaa johtaa osastonylilääkäri, dosentti Sinikka Münte.

Akateemisen Simulaatiokeskuksen simulaatiotiloja Hyksissä on yhteensä 430m2. Tiloja on myös Töölön sairaalassa, Peijaksen sairaalassa, Naistenklinikan L-siivessä, Meilahden tornisairaalan P-kerroksessa, Uudessa Lastensairaalassa ja tulevassa Siltasairaalassa.

Simulaatiotiloissa järjestettäviin koulutuksiin osallistuu aina simulaatiokoulutuksen käynyt terveydenhuollon ammattilainen. Noin 70% toiminnasta on Hyksin oman henkilökunnan koulutusta, mutta simulaatiokoulutuksille on kysyntää laajemmaltikin ERVA-alueen erikoissairaanhoidossa ja muissa toimintayksiköissä.

Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa Akateemisen Simulaatiokeskuksen toiminnasta:

https://www.hus.fi/ammattilaiselle/akateeminen-simulaatiokeskus/Documents/Simulaatiokeskuksen%20printtiesite%202017.pdf

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin