«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018054
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-418517
Tarjoukset 07.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=242686&tpk=deaa1c0a-5134-4f8d-a008-27397d932312

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arttu Karjalainen
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:mons.vermis@gmail.com
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=242686&tpk=deaa1c0a-5134-4f8d-a008-27397d932312
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima
Viitenumero:
HUS 150-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erikoislääkäripalvelut. (85121200-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on HUSin psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankinta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (palvelukuvaus). Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen, joista toinen koskee psykiatrian ja toinen nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Molempiin osa-alueisiin muodostetaan erillinen puitejärjestely. Molempiin puitejärjestelyihin valitaan viisi (5) toimittajaa, jos tarjouspyynnössä kuvatut kelpoisuusehdot ja pakolliset vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan kyseisellä osa-alueella vähintään tämä määrä. Puitejärjestelyihin valittavat tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouksien vertailun tuloksien perusteella. Puitejärjestelyihin perustuvat hankinnat tehdään kyseisen puitejärjestelyn sisällä ilman kilpailuttamista etusijajärjestyksen perusteella siten kuin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen kohdassa 6 on kuvattu.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Psykiatrian lääkärityövoima
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erikoislääkäripalvelut. (85121200-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee (aikuis)psykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Nuorisopsykiatrian lääkärityövoima
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erikoislääkäripalvelut. (85121200-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 päivää
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymän tiedot on tarvittaessa annettava sähköisellä ESDP-lomakkeella.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin