«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metsähallitus, konserni : Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä LUOTO

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018038
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-417676
Osallistumishakemukset 03.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=251844&tpk=b9af2e32-b0ef-4d82-a528-7466880a463c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus, konserni
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuure Marku
Puhelin:+358 401838315
Sähköpostiosoite:tuure.marku@metsa.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=251844&tpk=b9af2e32-b0ef-4d82-a528-7466880a463c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä LUOTO
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metsähallituksella on noin kaksikymmentätuhatta voimassa olevaa sopimusta, suostumusta ja luonnonsuojelualuelupaa, joiden hallintaan hankitaan uusi järjestelmä. Sopimuksiin liittyy aina paikkatieto, jota hallinnoidaan muiden sopimustietojen ohella uudessa järjestelmässä. Järjestelmä tuottaa laskentasääntöjen perusteella veloitusten määrät, jotka SAP S/4 HANA käsittelee talouden prosessien mukaisesti. Hankintaan kuuluu järjestelmän kehitys, käyttöönotto ja ylläpito. Hankittavan kokonaisuuden työnimi on Luoto (LUOvutus, TOntti).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metsähallitus tekee sopimuksia sekä antaa suostumuksia ja luonnonsuojelualuelupia yrityksille, yhteisöille ja luonnollisille henkilöille koskien valtion omistamia maa- ja vesialueita. Hankittavan järjestelmän tulee tukea sopimusneuvotteluista lähtien sopimuksen tekoa, sen ylläpitoa ja päättämistä. Järjestelmään määritellään sopimusten mallipohjat, veloitusten laskentasäännöt ja sopimusehdot. Sopimuksiin liittyy aina paikkatieto, jota on voitava hallinnoida järjestelmässä olevalla karttakäyttöliittymällä. Sopimustiedot ja karttakäyttöliittymä on oltava käytettävissä samanaikaisesti ja niiden pitää päivittyä reaaliaikaisesti molempiin suuntiin. Karttakäyttöliittymässä näytetään Luodon tietojen lisäksi myös muiden paikkatietojärjestelmien tietoja. Luodon paikkatietoa käytetään myös muissa Metsähallituksen paikkatietojärjestelmissä. Järjestelmä tuottaa laskentasääntöjen perusteella veloitusten määrät, jotka SAP S/4 HANA käsittelee talouden prosessien mukaisesti. Veloitukset voivat olla luonteeltaan mm. kertakorvauksia tai toistuvia korvauksia ja kiinteitä, tuotantomäärään perustuvia tai indeksiin sidottuja korvauksia. Järjestelmässä on pystyttävä seuraamaan veloituksia ja suorituksia. Hankinta koostuu kehitysprojektista sekä ylläpito- ja jatkokehitysvaiheesta. Kehitysprojekti koostuu pääosin vanhan järjestelmän (VuokraGIS) toimintojen korvaamisesta sekä konversiosta. Konvertoitavien sopimusten määrä on noin 20 000. Jatkokehitysvaiheessa tehdään myöhemmin määriteltäviä ja priorisoitavia kehitystehtäviä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ylläpidon sopimuskausi on 48 kk. Sopimuskausi alkaa siitä, kun järjestelmä on hyväksytysti otettu tuotantokäyttöön. Sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden päätyttyä toistaiseksi voimassaolevana 6 kk:n irtisanomisajalla. Kyseessä on Tilaajan optio. Ylläpitosopimuksen mahdollinen jatkaminen on perusteltua, koska järjestelmän olettu elinkaari on pidempi kuin 48 kk.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaiden määrä on rajattu, koska Tilaaja haluaa varmistaa projektin käynnistämisen aikataulussa ja varattujen resurssien puitteissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Luodon jatkokehitykseen voivat vaikuttaa Metsähallituksen muut järjestelmähankkeet, sekä mahdolliset toimintaan tai organisaatioon kohdistuvat muutokset.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Ehdokkaan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset. Jos osallistumishakemuksen jättää ryhmittymä tai ehdokas luottaa voimavarayksiköihin ESPD-lomakkeen IV-osan vaatimusten täyttämisessä, tulee jokaisesta ryhmittymän jäsenestä tai voimavarayksiköstä täyttää oma, erillinen ESPD-lomake. Katso myös "Tarjouspyynnön muut ehdot" -osassa esitetty ohjeistus osallistumishakemuksen jättämiseen ryhmittymänä tai yhdessä voimavarayksiköiden kanssa. Huomioi, että ESPD-lomake lähetetään ryhmittymän jäsenille ja voimavarayksiköille Tarjouspalvelun kautta. Ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa oma ESPD-lomake jokaiselta em. talouden toimijalta. Osallistumishakemusta ei voi lähettää, ennen kuin kaikkien ryhmittymän jäsenten tai voimavarayksiköiden ESPD-lomakkeet on liitetty osallistumishakemukseen. Varaa tähän vaiheeseen riittävästi aikaa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin