«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy : Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018037
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-414551
Osallistumishakemukset 08.10.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231836&tpk=26d72fb0-4638-4b2a-8115-e1e7e1e3afc2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2267512-1
Postiosoite:Fabianinkatu 33
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Jyrkkäranta
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231836&tpk=26d72fb0-4638-4b2a-8115-e1e7e1e3afc2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
kiinteistöliiketoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Snellmanninkatu 10 sijaitsevan kiinteistön peruskorjauksen projektinjohtourakan. Kiinteistö on valmistunut 1878. Edellinen peruskorjaus on tehty 1996. Rakennuksen julkisivut on kunnostettu 2015. Rakennuksen suojeluluokka on S1. Rakennuksesta korjataan yleispätevää ja muuntojoustavaa toimistotilaa yliopiston toimintaa varten.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Snellmaninkatu 10, Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) urakoitsijaa, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Kohteen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2019. Toteutus- ja suunnitteluaikataulu laaditaan myöhemmin. Korjaustyöt kaikilta osin on määrä olla valmiina loppuvuodesta 2020. Lopullinen aikataulu varmistuu urakoitsijan valinnan jälkeen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Neuvottelumenettely valittiin hankintamenettelyksi, koska rakennustyön tarkkaa sisältöä ja kustannusvaikutuksia on erityisen vaikeaa arvioida ennakolta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin. Yrityksen tulee täyttää ESPD-lomake hakemuksen yhteydessä sekä täyttää tilaajavastuulain mukaiset edellytykset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet esitetään tarjouspyyntöaineistossa. Toteutusorganisaatio osallistuu neuvotteluihin. Urakoitsija toimittaa toteutusorganisaatiokaavion osallistumishakemuksen liitteenä.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakkasopimus tehdään lomakkeelle RT 80327.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-144004
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.10.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin