«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Vaasan kaupunki : Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, Vaasan kaupunki

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018036
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-416266
Tarjoukset 19.09.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=250348&tpk=658b2ca9-b9d9-4596-8665-1bb0cd589a29

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:Raastuvankatu 33
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pirjo Kekäläinen
Puhelin:+358 401823431
Sähköpostiosoite:pirjo.kekalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasa.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.teese.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=250348&tpk=658b2ca9-b9d9-4596-8665-1bb0cd589a29
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, Vaasan kaupunki
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab kilpailuttaa Vaasan kaupungin työllistämispalvelujen toimeksiannosta ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan palvelut sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2021 + optiona yksi (1) + yksi (1) vuotta. Hankinnan kohteena oleva ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista toimintaa. Asiakasryhmään kuuluvat alle 25-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työttömät 25 vuotta täyttäneet pitkään työttömänä tai toimeentulotukiasiakkaana olevat henkilöt. Tilaaja hankkii puitejärjestelyin valituilta palveluntuottajilta ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa tarpeensa mukaisesti sopimuksen mukaisin ehdoin. Palvelua hankitaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Aikaisempi hankintamenettely (EUVL 2019/S 122-299075, Hilma 2019-014233) on keskeytetty. Ko. tarjouspyyntöön on tehty mm kokonaismäärään ja laajuuteen sekä hankintamenettelyyn koskevia täsmennyksiä, jonka lisäksi hinnoitteluun on tehty muutoksia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1, Osallistava sekä elämänhallintaa vahvistava ryhmätoiminta
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2), Työttömille (EA08-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osallistavan ja elämänhallintaa vahvistavan ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaalle osallisuutta lisääviä, aktivoivia sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavia ryhmämuotoisia käytännön tehtäviä. Asiakkaan tavoitteiden mukaisesti ryhmätoiminnan avulla tuetaan mm. arjenhallintaa, vahvistetaan asiakkaan motivaatiota sekä työelämävalmiuksia. Asiakkaat osallistuvat toimintaan 1 pv / vko. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ-ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Toiminnan sisällössä tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Katso liite 1 Palvelun sisältö ja laatuvaatimukset.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2, Työhön ja koulutukseen suuntaava ryhmätoiminta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2), Työttömille (EA08-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työhön ja koulutukseen suuntaavan ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaalle työ- ja toimintakykyä ja työnhakuvalmiuksia vahvistavia ryhmämuotoisia käytännön tehtäviä sekä työhönvalmennusta. Asiakkaan tavoitteiden mukaisesti ryhmätoiminnan avulla tuetaan työelämävalmiuksia, aktivoidaan työ- ja koulutushakuun sekä tuetaan työhönvalmennuksen avulla asiakasta työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Asiakkaat osallistuvat toimintaan 2-4 pv / vko. Ryhmätoiminnan aikana lisätään tavoitteellisesti toimintapäiviä sekä lisätään työtehtävien vaativuutta. Tavoitteena on, että asiakkaan tilanne kohenee ja ryhmätoiminta edistää asiakkaan mahdollisuuksia sijoittua työllistymistä edistäviin palveluihin, työhön tai koulutukseen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ-ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Toiminnan sisällössä tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Katso liite 1 Palvelun sisältö ja laatuvaatimukset.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.9.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin