«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kansaneläkelaitos : Kelan Tamperen toimiston korjaus- ja muutostöiden pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

03.09.2019 10:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018023
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kansaneläkelaitos
Y-tunnus 0246246-0
Postiosoite Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero 00250
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@kela.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kela.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251853&tpk=4554ef0e-cbd6-4e82-b3ee-168b88f20011
Hankintayksikön luonne
Muu: julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kelan Tamperen toimiston korjaus- ja muutostöiden pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Kela 7/451/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Tampereen Kelan Aleksis Kiven katu 18:n toimiston korjaus- ja muutostöiden pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu. Toteutussuunnittelun jälkeen Kelassa tehdään erillinen päätös hankkeen mahdollisesta jatkamisesta urakan kilpailutukseen ja toteuttamiseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Päänimikkeistö
Sisustussuunnittelupalvelut. (79932000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettely käynnistyy hankintailmoituksen julkaisemisella Hilma-ilmoituskanavassa ja kaikki tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti ja avoimesti kaikkien saatavilla. Hankintamenettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Suunnittelukohteeseen järjestetään yksi tutustumistilaisuus tiistaina 10.9.2019 klo 10.00. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse viimeistään 9.9.2019 klo 16.00 osoitteeseen pentti.nurminen@kela.fi. Tutustumistilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista. Tarjoajan on tutustuttava riittävällä laajuudella kaikkiin asiakirjoihin sekä tarkistettava, että toimitetut asiakirjat vastaavat asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi hankintayksikölle. Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Pääsuunnittelun ja arkkitehtityön osalta tarjoaja ei voi käyttää alihankintaa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Sopimus tehdään sen toimittajan (yrityksen/organisaation) kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen tarjoaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. Tarjoajat saavat tehdä tarjouksia ryhmittymänä, jolloin ryhmittymän osapuolet ovat yhteisvastuussa jättämästään tarjouksesta. Sopimus tehdään tällöin kaikkien ryhmittymän jäsenten kanssa ja ryhmittymän tulee nimetä sopimuksen tekemisen yhteydessä ryhmittymän yhteyshenkilönä toimiva ja laskutusta hoitava taho. Ryhmittymää tarjoamista varten muodostettaessa tulee ottaa huomioon myös kilpailulain (948/2011) säännökset, sillä ryhmittymänä tarjoamista ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu isojen yritysten tarjousyhteistyöhön, jos yksittäisillä yrityksillä on riittävät voimavarat tehdä itsenäinen tarjous yksin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin