«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018021
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-416262

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825508-3
Postiosoite:Porrassalmenkatu 35-37
Postinumero:50100
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Talo
Puhelin:+358 447944006
Sähköpostiosoite:hankinnat@essote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Savo (FI1D1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.essote.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut. (79624000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointipalvelujen hankinta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lääkäreiden rekrytointipalveluja hankitaan perusterveydenhuoltoon Essoten toiminta-alueelle. Palveluntuottajan tulee rekrytoida Essotelle lääkäreitä virkasuhteisiin, vuokralääkäreitä ei hyväksytä. Tällä hetkellä Essoten perusterveydenhuollossa on yhteensä 66 yleislääkärin virkaa. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana ja palvelun tuotantoon valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankinnan tavoitteena on löytää yhteistyökumppani tuottamaan tilaajalle lääkäreiden rekrytointipalveluja sekä markkinoimaan tilaajan avoimena olevia työpaikkoja erilaisin keinoin. Hankinnassa varataan optiomahdollisuus sopimuskauden aikana myös hammaslääkäreiden rekrytointiin perusterveydenhuoltoon.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301450

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta on keskeytetty, koska hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019
«« Takaisin