«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
A-Kruunu Oy : A-Kruunu Vantaan Lummetien asuinkerrostalon erilliset rakenne-, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailut

03.09.2019 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018015
Osallistumishakemukset 20.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
A-Kruunu Oy 1736841-8 /
A-Kruunu Oy
Riku Korhonen
Arabiankatu 12
00560
Helsinki

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö A-Kruunu Oy
Y-tunnus 1736841-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja A-Kruunu Oy
Yhteyshenkilö Riku Korhonen
Postiosoite Arabiankatu 12
Postinumero 00560
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite riku.korhonen@a-kruunu.fi
Internet-osoite (URL) www.a-kruunu.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion omistama yritys

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
A-Kruunu Vantaan Lummetien asuinkerrostalon erilliset rakenne-, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailut
Hankinnan kuvaus

Kohde on valtion korkotukilainalla rahoitettava kohtuuhintainen vuokra-asuntokohde, joka jää A-Kruunun omistukseen. Kohteen suunnitelmille ja hinnalle tulee saada ARA:n hyväksyntä ja sen suunnittelussa tulee panostaa kustannustehokkaiden ja elinkaarikestävien ratkaisujen löytämiseen.

Hanke toteutetaan Vantaalle Kielotien varteen sijoittuvaan "virastotalo"-kortteliin, josta A-Kruunu, Senaatti ja Vantaan kaupunki ovat aikaisemmin järjestäneet suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun.

A-Kruunun osuus korttelista on 3643 m2 jolla on asuinrakennusoikeutta yhteensä 7 500 kem2. A-Kruunun tontille kaavoitetut rakennukset ovat 4 – 8 kerroksisia, ja hankkeen pysäköinti toteutetaan pihakannen alaisena.

Korttelin asemakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Hankkeen alustava aikataulu:

- Luonnossuunnittelu: Syksy 2019.

- Rakennuslupa- ja urakkakilpailuaineisto: Kevät 2020.

A-Kruu­nun teh­tä­vä­nä on ra­ken­nut­taa koh­tuu­hin­tai­sia vuok­ra-asun­to­ja. Ta­voit­tee­na on, et­tä ra­ken­nut­ta­mis­toi­min­ta kas­vaa si­ten, et­tä vuon­na 2021 yh­tiön vuo­sit­tai­nen asun­toa­loi­tus­ten mää­rä on noin 800 asun­toa, jois­ta pääo­sa on Hel­sin­gin seu­dul­la, 25 % Hel­sin­gin seu­dun ul­ko­puo­lel­la ja 15 % puu­ker­ros­ta­loa­sun­to­ja. Hel­sin­gin seu­dun ul­ko­puo­lel­la asun­to­ja ra­ken­nu­te­taan suu­rim­mil­le kau­pun­ki­seu­duil­le, joil­la tar­ve koh­tuu­hin­tai­sil­le vuok­ra-asun­noil­le on suu­ri.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

- Ehdokkaan tulee olla huolehtinut yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta. (Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tulee toimittaa vasta tarjouskilpailuvaiheessa).

- Ehdokkaalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. (Hankintayksikkö voi tarkistaa taloudelliset edellytykset ja yrityksen luottokelpoisuuden yleisesti käytetyistä tietokannoista. Ehdokkaan tulee erikseen pyydettäessä toimittaa viimeisimmät vahvistetut tilinpäätösasiakirjat).

- Ehdokkaalla tulee olla riittävä kokemus hanketta vastaavista suunnittelutehtävistä.

- Ehdokkaan suunnittelutyöryhmällä tulee olla riittävä kokemus, koulutus ja pätevyys annetun tehtävän suorittamiseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Osallistumishakemuksen yhteydessä tulee toimittaa seuraava aineisto, jonka perusteella valitaan osallistujat tarjouskilpailuun:

- Toimistokuvaus.

Lyhyt kuvaus yrityksestä, sen toimintatavoista sekä käytetyistä laadunvarmistusmenettelyistä:

- Referenssiluettelo ja kolme hankereferenssiä.

Luettelo yrityksen toteuttamista asuinrakennusten suunnittelutehtävistä perustiedoin sekä tarkemmat tiedot kolmesta hankkeelle parhaiten soveltuvasta erikseen osoitetusta referenssikohteesta (erityisesti arvostetaan referenssejä kohtuuhintaisista kerrostalokohteista Helsingissä):

- Suunnitteluun osallistuva työryhmä.

Henkilöt nimettynä, sisältäen tiedot henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja pätevyyksistä

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailuun valitaan enintään 5 tarjoajaa.

Mikäli vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on yli 5, käytetään tarjoajien valintakriteereinä seuraavia tekijöitä:

- Yrityksen resurssit ja soveltuvuus tehtävän suorittamiseen,

- Yrityksen referenssit vastaavien suunnittelutoimeksiantojen suorittamisesta,

- Yrityksen nimeämän työryhmän koulutus, kokemus ja pätevyys tehtävän suorittamiseen,

- Kyky työskennellä suomen kielellä ja mahdollisuus palvella työmaata yllättävissä tilanteissa.

Ilmoittautumisaineisto tulee toimittaa paperilla kilpailun järjestäjälle (ei sähköpostitse).

Tarjouspyynnöt lähetetään sähköisesti. Ehdokkaiden tulee osallistumishakemuksessa ilmoittaa sähköpostiosoite, jonne tarjouspyynnöt voi lähettää.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Havainnekuva.pdf

Tonttijako.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin