«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Tietopyyntö: Projektinhallintajärjestelmä rakennuttajaorganisaatiolle

03.09.2019 07:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018008

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Sanna Wells
Postiosoite PL 58226 (Käyntiosoite Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki)
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +35893101672
Sähköpostiosoite sanna.wells@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.att.hel.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=251139&tpk=c356356a-5a1a-4b28-b7d4-e280e9d20591
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö: Projektinhallintajärjestelmä rakennuttajaorganisaatiolle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
251139
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin asuntotuotanto vastaa kaupungin asuntotuotannon rakennuttamisesta, tuottaen laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja. Tuotantomäärä on noin 1500 asuntoa vuosittain. Asuntotuotantolla on käynnissä hanke uuden projektihallintajärjestelmän hankkimiseksi. Uusi projektinhallintajärjestelmä korvaisi nykyisen käytössä olevan tietokannan. Uuden järjestelmän tulee tukea koko rakennuttamisprosessia tontin varaamisesta, hankesuunnittelu-, rakentamis- ja takuuvaiheeseen saakka. Järjestelmän täytyy mahdollistaa ainakin seuraavia toimintoja: projektien suunnittelu ja aikataulutus, resursointi, raportointi ja kustannusseuranta. Tietopyynnön liitteenä on projektihallintajärjestelmän alustavat tavoitetilan kuvaus sekä vaatimusmäärittely, jotka voi ladata tarjouspalvelu.fi- portaalin kautta. Tämän tietopyynnön tavoitteena on potentiaalisten järjestelmätoimittajien kartoittaminen ja heidän ratkaisuihinsa tutustuminen. Lisäksi tavoitteena on testata, miten järjestelmätoimittajat näkevät vaatimusmäärittelyjen eri osa-alueiden toteutusmahdollisuudet. Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan hankkeen sisältöön, ehtoihin ja toteutusmalliin sekä markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua eikä ilmoituksen julkaiseminen velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai eri tilaisuuksiin osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.9.2019 23.59
Lisätietoja

Helsingin kaupungin asuntotuotanto esittelee hankittavan järjestelmän alustavia sisältövaatimuksia yhteisesti kaikille ilmoittauduneille ratkaisutoimittajille 23.9.2019 klo 15:00 - 17:00 osoitteessa Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki. Ilmoittaudu tilaisuuteen ennen tietopyynnön määräajan umpeutumista sähköpostitse osoitteeseen: sanna.wells@hel.fi Huom! Yhteiseen tilaisuuteen max 2hlö /ratkaisutoimittaja. Ilmoita osallistujien lukumäärä ilmoittaumisen yhteydessä. Tilaisuudessa voi sopia ajan kahdenkeskiseen vuoropuheluun tilaajan kanssa. Nämä tapaamiset järjestetään 30.9. – 2.10.2019

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin