«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Vaihtokuormakorit ADR EXIII

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018001
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-414889
Tarjoukset 10.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250706&tpk=ab834f0b-41de-4039-9110-011798bbb24c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250706&tpk=ab834f0b-41de-4039-9110-011798bbb24c

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vaihtokuormakorit ADR EXIII
Viitenumero:
2954/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ajoneuvojen korit. (34210000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ADR EXIII VAIHTOKUORMAKOREJA seuraavasti: Pos 1: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=6055 vasen sivu auki, 8 kappaletta Pos 2: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=6055 oikea sivu auki, 4 kappaletta Pos 3: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=7100, 5 kappaletta Pos 4: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=7700, 7 kappaletta Hankintaan sisältyy lisähankintavarauksia, joiden tulee olla voimassa 31.12.2021 mennessä tehdyille tilauksille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on umpinaisia, koukku- ja vaijerivaihtokorilaitteella käsiteltäviä vaihtokuormakoreja. Niiden tulee soveltua käytettäväksi kaikissa SFS 5455 -standardin täyttävissä kuorma-autoissa ja perävaunuissa. Vaihtokuormakorien tulee soveltua käytettäväksi mm. räjähteiden kuljetuksiin yli vapaarajojen maanteitse (ADR EXIII) siihen hyväksytyillä ajoneuvoilla. Vaihtokuormakorien tulee täyttää Trafin määräys 18.05.2017 TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 "Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä". Tuotteiden tarkemmat tekniset vaatimukset löytyvät tämän tarjouspyynnön liitteenä olevasta vaatimusmäärittelystä "TEKNISET VAATIMUKSET Vaihtokuormakori ADR EXIII, pituudet 7700 mm, 7100 mm ja 6055 mm".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy lisähankintavarauksia seuraavasti: Pos 5: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=6055 vasen sivu auki, enintään 20 kappaletta Pos 6: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=6055 oikea sivu auki, enintään 10 kappaletta Pos 7: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=7100, enintään 10 kappaletta Pos 8: VAIHTOKUORMAKORI/EXIII ADR L=7700, enintään 20 kappaletta Lisähankintavarausten tulee olla voimassa 31.12.2021 mennessä tehdyille tilauksille.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalain 129 §:n mukaan hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Ennen hankintasopimuksen tekemistä voittaneelta tarjoajalta pyydetään hankintalain 88 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitys hankintalain 80 §:ssä tarkoitettujen pakollisten poissulkemisperusteiden osalta. Hankintalain mukaan hankintayksikön on vaadittava ennen hankintasopimuksen tekemistä valittua ehdokasta tai tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset (rikosrekisteriote) sen tutkimiseksi, koskeeko sitä pakollinen poissulkemisperuste. Rikosrekisteriote ei saa olla 12 kuukautta vanhempi.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 29.11.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin