«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden seurakuntayhtymä : Lahden seurakuntayhtymän arkkuhautojen kaivupalvelut 2020-2022

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017996
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-415681
Tarjoukset 09.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=250686&tpk=5e1e05b6-add9-4e86-af81-d2673162d652

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden seurakuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0205520-8
Postiosoite:Kirkkokatu 5
Postinumero:15110
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mari Aartolahti
Puhelin:+358 447191416
Sähköpostiosoite:lahti.kirjaamo@evl.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lahdenseurakunnat.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=250686&tpk=5e1e05b6-add9-4e86-af81-d2673162d652
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lahden seurakuntayhtymän arkkuhautojen kaivupalvelut 2020-2022
Viitenumero:
D/199/02.04.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hautauspalvelut. (98371000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lahden seurakuntayhtymä pyytää tarjousta arkkuhautojen kaivamisesta ja peittämisestä kolmelle vuodelle 2020–2022 ja kahdelle mahdolliselle lisävuodelle 2023–2024 samoin ehdoin. Tarjouspyyntö koskee Lahden seurakuntayhtymän hautausmaiden arkkuhautojen kaivamista ja peittämistä. Hankinta on jaettu seuraaviin kohteisiin: Kohde A: Levon, Läntisen, Mustankallion ja Vanhan hautausmaan arkkuhautojen kaivaminen ja peittäminen Kohde B: Nastolan hautausmaan arkkuhautojen kaivaminen ja peittäminen Tarjoaja voi jättää tarjouksen kohteeseen A tai B, tai molempiin kohteisiin. Kumpaakin kohdetta koskevat tarjoukset käsitellään ja vertaillaan omana erillisenä kokonaisuutenaan, ja kumpaankin kohteeseen tulee valituksi yksi tarjoaja. Sama tarjoaja voi tulla valituksi molempiin kohteisiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kohde A. Lahden seurakuntayhtymän Levon, Läntisen, Mustankallion ja Vanhan hautausmaan arkkuhautojen kaivupalvelut 2020-2022 (Osatarjoukset kohteen A sisällä ei sallittu).
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hautauspalvelut. (98371000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Levon, Läntinen, Mustankallion ja Vanha hautausmaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lahden seurakuntayhtymä pyytää tarjousta arkkuhautojen kaivuusta ja peitosta kolmelle vuodelle 2020–2022 ja kahdelle mahdolliselle lisävuodelle 2023–2024 samoin ehdoin seuraavilla hautausmailla: Levon hautausmaa, Levonkatu 4, 15160 Lahti Läntinen hautausmaa, Hämeenlinnantie 57, 15800 Lahti Mustankallion hautausmaa, Huhtakatu 25, 15140 Lahti Vanha hautausmaa, Radiomäenkatu 20, 15100 Lahti Vuoden 2018 tilastotietojen mukaan arkkuhautauksia on ollut kohteessa A 203 kpl, joista: o Levon hautausmaalla 92 o Läntisellä hautausmaalla 60 o Mustankallion hautausmaalla 48 o Vanhalla hautausmaalla 3 Pitkällä jaksolla tarkasteltuna arkkuhautausten määrä vaihtelee vuosittain kohteessa A 200–250 välillä. Lahden seurakuntayhtymässä haudat kaivetaan kahteen eri syvyyteen. Syvä hauta on 2,10 m ja matala hauta 1,50 m. Hautauksista noin 50 % on syvähautauksia. Haudat voidaan hinnoitella eri hautausmailla erihintaisiksi maaperän ja hautausmaan olosuhteiden mukaan. Kullakin hautausmaalla on haudan kaivamisen ja peittämisen hinnan on oltava kaikkien hautojen osalta saman suuruinen. Yrittäjältä tulee olla haudankaivaja ja tarvittaessa aputyöntekijä. Lahden seurakuntayhtymästä on avustamassa kiinteistöhuoltotraktori kuljettajineen. Työmaakielenä on suomen kieli. Yrittäjä kuljettaa koneen hautausmaalta toiselle tarpeen mukaan sekä palkkaa tarvittaessa aputyöntekijät. Kaivettavien hautojen muistomerkkien siirtämiseen liittyvät työt eivät sisälly tarjouspyyntöön. Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat pakolliset vaatimukset: o Hinta/ hauta kullakin hautausmaalla, joka pitää sisällään kustannukset haudan kaivamisesta ja peittämisestä riippumatta haudan paikasta hautausmaalla ja haudan syvyydestä sekä kaikki muu välittömästi haudan kaivamiseen liittyvä työ kuten korvaukset aputyöstä, kuljetuksista ja yrittäjälle työnantajana aiheutuvista kustannuksista. Hinnan tulee sisältää myös haudan tukirakenteiden kunnossapitämisen ja uusien rakentamisen tarvittaessa sekä kaivettavan haudan viereisten hautojen muistomerkkien siirtämisen tarvittaessa. (ks. tarkemmin työohje, liitteenä 1). o Erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta kaivurityön ja henkilötyön osalta, hintaan tulee sisältyä kaluston mahdollinen siirtohinta. o Roudan piikkaamisesta aiheutuvan työn hinta/ tunti roudan aikana kaivettavien hautojen osalta. Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä hintoina koko sopimuskaudelle ilman arvonlisäveroa. Hintoja on mahdollista tarkistaa kolmen vuoden sopimuskauden jälkeen, jos sopimusta jatketaan kahdelle lisävuodelle. Hintojen tarkistuksen perusteena käytetään maanrakennuskustannusindeksin muutosta. o Luettelo kalustosta on liitettävä tarjoukseen. Haudan kaivamiseen ja peittämiseen soveltuu tietyillä teknisillä ominaisuuksilla varustettu kaivukalusto: runko-ohjattava ympäripyörivä pyöräalustainen ja nelinivelisellä puomistolla varustettu, kokonaismassaltaan noin 6–8 tonnia, suositeltava päästönormi vähintään Stage IV luokkaa. Luettelo ladataan kohdassa 12. Hankinnan kohteen kriteerit. o Luettelo henkilöstöstä (määrä, koulutus ja työkokemus tarjoavassa yrityksessä sekä tarjottavaa työtä vastaavissa töissä) on liitettävä tarjoukseen. Luettelo ladataan kohdassa 12. Hankinnan kohteen kriteerit. o Tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta vuodelta tulee liittää tarjoukseen. Tilinpäätöstiedot ladataan kohdassa 12. Hankinnan kohteen kriteerit. o Referenssiluettelo vähintään viimeisen kolmen vuoden työkohteista on liitettävä tarjoukseen. Luettelo ladataan kohdassa 12. Hankinnan kohteen kriteerit. o Tarjouksen tulee olla kokonaisuudessaan laadittu suomen kielellä. o Tarjouksen antajan tulee sitoutua työohjeisiin, jotka ovat liitteenä 1. Yrittäjän tulee hoitaa kustannuksellaan työntekijöidensä lakisääteiset vakuutukset samoin kuin omien työkoneidensa ja -välineidensä vakuutukset. Yrittäjällä tulee olla vastuuvakuutus tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvien vahinkojen varalta vähintään 500.000 euron vakuutusmäärästä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Toimitusvarmuus40 %
Hinta 60 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella lisävuodella 2023-2024 vuosi kerrallaan samoin ehdoin. Hintoja on mahdollista tarkistaa kolmen vuoden sopimuskauden jälkeen, jos sopimusta jatketaan kahdelle lisävuodelle. Hintojen tarkistuksen perusteena käytetään maanrakennuskustannusindeksin muutosta (perusindeksi syyskuu 2015 pisteluku).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouksesta tulee käydä ilmi erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta kaivurityön ja henkilötyön osalta, hintaan tulee sisältyä kaluston mahdollinen siirtohinta. Tarjoaja on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutos- ja lisätyöt, elleivät ne olennaisesti muuta palvelusuoritusta toisen luonteiseksi. Korvauksen perusteena käytetään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaista yksikköhintaluetteloa tai todellisia työ- ja tarveainekustannuksia lisättynä yleiskustannuksilla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Urakoitsija vastaa viereisille haudoille ja muistomerkeille aiheuttamistaan vahingoista ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan esine- ja muista vahingoista. Levon hautausmaan maalaji on enimmäkseen hienoa hiekkaa, Läntisen, Mustankallion ja Vanhan hautausmaan maalaji on paikoitellen kivistä sora- tai hiekkamoreenia. Vanhalla hautausmaalla on kapeat käytävät ja reunakivet useissa haudoissa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kohde B. Lahden seurakuntayhtymän Nastolan hautausmaan arkkuhautojen kaivupalvelut 2020-2022
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hautauspalvelut. (98371000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Nastolan hautausmaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lahden seurakuntayhtymä pyytää tarjousta arkkuhautojen kaivuusta ja peitosta kolmelle vuodelle 2020–2022 ja kahdelle mahdolliselle lisävuodelle 2023–2024 samoin ehdoin Nastolan hautausmaalla, Karhusillantie 10, 15560 Nastola. Vuoden 2018 tilastotietojen mukaan arkkuhautauksia on ollut kohteessa B 40 kpl. Pitkällä jaksolla tarkasteltuna arkkuhautausten määrä vaihtelee vuosittain kohteessa B 40–60 välillä. Lahden seurakuntayhtymässä haudat kaivetaan kahteen eri syvyyteen. Syvä hauta on 2,10 m ja matala hauta 1,50 m. Hautauksista noin 50 % on syvähautauksia. Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnan on oltava kaikkien hautojen osalta saman suuruinen. Yrittäjällä tulee olla haudankaivaja ja tarvittaessa aputyöntekijä. Lahden seurakuntayhtymästä on avustamassa kiinteistöhuoltotraktori kuljettajineen. Nastolan hautausmaalla on käytettävissä kaivuri JCB-2CX 4WS vuosimallia 2011. Koneessa ei ole routavasaraa. Tilaajan kaivuria käytettäessä tilaaja sulattaa haudat. Nastolan hautojen kaivamisen ja peittämisen hinta pyydetään antamaan sekä 1. Yrittäjän että 2. Tilaajan koneella kaivettuna. Tarjoaja voi antaa molemmat, tai vain toisen hinnan. Työmaakielenä on suomen kieli. Yrittäjä kuljettaa koneen hautausmaalle tarpeen mukaan sekä palkkaa tarvittaessa aputyöntekijät. Kaivettavien hautojen muistomerkkien siirtämiseen liittyvät työt eivät sisälly tarjouspyyntöön. Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat pakolliset vaatimukset: o Hinta/ hauta, joka pitää sisällään kustannukset haudan kaivamisesta ja peittämisestä riippumatta haudan paikasta hautausmaalla ja haudan syvyydestä sekä kaikki muu välittömästi haudan kaivamiseen liittyvä työ, kuten korvaukset aputyöstä, kuljetuksista ja yrittäjälle työnantajana aiheutuvista kustannuksista. Hinnan tulee sisältää myös haudan tukirakenteiden kunnossapitämisen ja uusien rakentamisen tarvittaessa sekä kaivettavan haudan viereisten hautojen muistomerkkien siirtämisen tarvittaessa. (ks. tarkemmin työohje, liitteenä 1). Nastolan hautausmaan hautojen kaivamisesta ja peittämisestä annetaan kaksi hintaa: 1. Yrittäjän koneella kaivettuna ja 2. Tilaajan koneella kaivettuna. Tarjoaja voi antaa molemmat, tai vain toisen hinnan. o Erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta kaivurityön ja miestyön osalta, hintaan tulee sisältyä kaluston mahdollinen siirtohinta. o Roudan piikkaamisesta aiheutuvan työn hinta/tunti roudan aikana kaivettavien hautojen osalta. Nastolan hautausmaalla tilaajan kaivurilla kaivettaessa tilaaja sulattaa haudat. Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä hintoina koko sopimuskaudelle ilman arvonlisäveroa. Hintoja on mahdollista tarkistaa kolmen vuoden sopimuskauden jälkeen, jos sopimusta jatketaan kahdelle lisävuodelle. Hintojen tarkistuksen perusteena käytetään maanrakennuskustannusindeksin muutosta. o Luettelo kalustosta on liitettävä tarjoukseen. Haudan kaivamiseen ja peittämiseen soveltuu tietyillä teknisillä ominaisuuksilla varustettu kaivukalusto: runko-ohjattava ympäripyörivä pyöräalustainen ja nelinivelisellä puomistolla varustettu, kokonaismassaltaan noin 6–8 tonnia, suositeltava päästönormi vähintään Stage IV luokkaa. o Luettelo henkilöstöstä (määrä, koulutus ja työkokemus tarjoavassa yrityksessä sekä tarjottavaa työtä vastaavissa töissä) on liitettävä tarjoukseen. o Tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta vuodelta tulee liittää tarjoukseen. o Referenssiluettelo vähintään viimeisen kolmen vuoden työkohteista on liitettävä tarjoukseen. o Tarjouksen tulee olla kokonaisuudessaan laadittu suomen kielellä. o Tarjouksen antajan tulee sitoutua työohjeisiin, jotka ovat liitteenä 1. Vaaditut luettelot ja tiedot ladataan kohdassa 12. Hankinnan kohteen kriteerit. Yrittäjän tulee hoitaa kustannuksellaan työntekijöidensä lakisääteiset vakuutukset samoin kuin omien työkoneidensa ja -välineidensä vakuutukset. Yrittäjällä tulee olla vastuuvakuutus tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvien vahinkojen varalta vähintään 500.000 euron vakuutusmäärästä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Toimitusvarmuus40 %
Hinta 60 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella lisävuodella 2023-2024 vuosi kerrallaan samoin ehdoin. Hintoja on mahdollista tarkistaa kolmen vuoden sopimuskauden jälkeen, jos sopimusta jatketaan kahdelle lisävuodelle. Hintojen tarkistuksen perusteena käytetään maanrakennuskustannusindeksin muutosta (perusindeksi syyskuu 2015 pisteluku).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouksesta tulee käydä ilmi erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta kaivurityön ja henkilötyön osalta, hintaan tulee sisältyä kaluston mahdollinen siirtohinta. Tarjoaja on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutos- ja lisätyöt, elleivät ne olennaisesti muuta palvelusuoritusta toisen luonteiseksi. Korvauksen perusteena käytetään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaista yksikköhintaluetteloa tai todellisia työ- ja tarveainekustannuksia lisättynä yleiskustannuksilla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Urakoitsija vastaa viereisille haudoille ja hautamuistomerkeille aiheuttamistaan vahingoista ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan esine- ja muista vahingoista. Nastolan hautausmaan maalaji on sora- tai hiekkamoreenia, joka on paikoitellen kivistä. Nastolan hautausmaan vanhalla puolella on kapeat käytävät ja reunakivet useissa haudoissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjousten antajien on oltava ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä yrityksiä, joiden verot ja sosiaaliturvamaksut on maksettu. Myös yritys, jolla edellä mainitut maksut ovat maksamatta, mutta jolla on hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma, voidaan hyväksyä tarjoajaksi. Hankintayksikkö pyytää tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen tekoa kirjalliset selvitykset ehtojen täyttymisestä. Lisäksi pyydetään seuraavat selvitykset: - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Jos yritys kuuluu Tilaajavastuu.fi- palveluun, ei edellä mainittuja todistuksia ole tarpeen toimittaa, vaan soveltuvuus selvitetään ko. palvelusta saatavien tietojen perusteella. Tarjousten antajilla ei saa olla verovelkoja, tai jos verovelkoja on, niiden maksamiseksi on oltava hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma. Tarjousten antajan tulee olla ottanut lakisääteinen eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksujen tulee olla suoritettu. Tarjousten antajalla tulee olla työ- ja ammattitautilain mukainen vakuutus työntekijöilleen ("tapaturmavakuutus").

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 10:00
Paikka: Lahti

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin