«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Lappeenrannan kaupunki : Kutsu markkinavuoropuheluun: kiinteistöautomaation data-alusta

02.09.2019 15:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017995

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0162193-3
Yhteyshenkilö Sari Talonpoika
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +35856161
Sähköpostiosoite sari.talonpoika@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=250623&tpk=d0ab6ab2-5f46-4467-86eb-01ac2f6010a8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kutsu markkinavuoropuheluun: kiinteistöautomaation data-alusta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C40/2019
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan kutsu markkinavuoropuheluun, jonka tarkoitus on selvittää selainpohjaisen pilvipalveluna toimivan data-alustan hankintaa, jolla seurataan ja hallinnoidaan dataa kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoon ja kiinteistöautomaatioon liittyvistä eri järjestelmistä (mm. lämmön, sähkön ja veden kulutusta) tilannekuvan saamiseksi, datalähtöiseen ohjaamiseen sekä kehitystarkoituksiin yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tarkoituksena on Lappeenrannan kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja luoda samalla yrityksille mielenkiintoinen kehitysympäristö. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on valmistautua em. tavoitteiden toteutumisen mahdollistavan ja 2019 aikana hankittavan teknisen data-alustaratkaisun hankintaan. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy kohdasta Hankinnan hankinnan taustaa (vaatii kirjautumisen tarjouspalvelu.fi -portaaliin). Liitteenä on hankintaan liittyvän esiselvityksen loppuraportti. Markkinavuoropuhelun tarkoitus on selventää ja tarkentaa hankintaan liittyviä mahdollisuuksia ja käynnistää tekninen vuoropuhelu tarjoajien kanssa. Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Järjestämme toimittajakohtaiset markkinavuoropuhelut seuraavasti: - ke 11.9.2019 klo 12:30-14:00 - to 12.9.2019 klo 9:00-10:30 - pe 13.9.2019 klo 12:00-13:30 - ma 16.9.2019 klo 14:30-16:00 - ke 18.9.2019 klo 9:00-10:30 - pe 20.9.2019 klo 12:30-14:00 - pe 20.9.2019 klo 14:30-16:00 - ma 23.9.2019 klo 14:00-16:00 - to 26.9.2019 klo 09:00-10:30 Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään - varaamaan keskusteluaika vuoropuheluun sähköpostitse osoitteesta sari.talonpoika@lappeenranta.fi - ilmoittamaan valmiudestaan toimittaa tässä tietopyynnössä kuvatunlainen järjestelmä - esittämään kuvauksen tai demon järjestelmästään - kuvaamaan yrityksen kokemusta hankinnan kohdetta vastaavien palveluiden tuottamisesta - esittämään mahdollisia kommentteja kyseisestä hankinnasta Kiinnostuneet voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat markkinavuoropuhelussa käsiteltävän. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen hankintapalvelut@lappeenranta.fi tai tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta (vaatii kirjautumisen). Vuoropuheluun osallistuminen ei velvoita tilaajaa toteuttamaan tarjouskilpailua tässä kuvatulla tavalla. Osallistuminen ei myöskään sido yritystä osallistumaan tarjouskilpailuun eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tarjouskilpailussa.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.9.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin