«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Alavuden kaupunki : Kaivinkonepalvelut 2019-2021

03.09.2019 09:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017991
Tarjoukset 20.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Alavuden kaupunki 0177736-4 /
Tekniset Palvelut
Timo Kiviniemi
Kuulantie 6
63300
Alavus
Puh. +358400727325
Fax. +358625251111

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Alavuden kaupunki
Y-tunnus 0177736-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniset Palvelut
Yhteyshenkilö Timo Kiviniemi
Postiosoite Kuulantie 6
Postinumero 63300
Postitoimipaikka Alavus
Maa Suomi
Puhelin +358400727325
Sähköpostiosoite timo.kiviniemi@alavus.fi, info@alavus.fi
Faksi +358625251111
Internet-osoite (URL) http://www.alavus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kaivinkonepalvelut 2019-2021
Hankinnan kuvaus

Alavuden kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjousta tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden tuottamisesta kaupungin omana työnä suoritettaviin vesihuolto- ,tie- ja maanrakentamistöihin sekä kaupungin omistamien yhtiöiden rakennuskohteisiin, sopimuskaudelle 1.10.2019–30.9.2021+ optio ajalle 1.10.2021-30.9.2023.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. (45500000-2)
Päänimikkeistö
Maansiirtokoneiden vuokraus käyttäjän kanssa. (45520000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Alavus (K010)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.9.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset vaatimukset. Kalusto tulee olla urakoitiin sopivaa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (tai RALA ry:n pätevyystodistus):

- Verovelkatodistus,

- Ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,

- Ennakkoperintärekisteri-ilmoitus,

- Rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä,

- Kaupparekisteriote,

- Selvitys sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vastaavat selvitykset.

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kts. tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

1.10.2019-30.9.2021

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kaivinkone tarjouspyyntö 2019 kokonaan VERSIO1.pdf

Puitesopimus 2019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin