«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Maatalouden hankintailmoitus/Hankinnan tekijän ilmoitus tuetusta hankinnasta:
Paloviita Janne : Automaattilypsypihatto

03.09.2019 09:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017983
Hankintalaji
rakentamisinvestointi

Yhteystiedot

Hankinnan toteuttajan yhteystiedot
Virallinen nimi Paloviita Janne
Y-tunnus 2912831-5
Postiosoite Vahonnevantie 55
Postinumero 38970
Postitoimipaikka Lauhala
Puhelin +358408434231
Sähköpostiosoite janne.palovita@hotmail.com
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Ks. edellä yhteystiedot
Postiosoite, johon tarjoukset toimitetaan
Ks. edellä yhteystiedot

Tarjousten toimittaminen

Määräaika, johon mennessä tarjoukset on jätettävä
31.10.2019

Tarjouspyyntöasiakirja on saatavissa

Ks. edellä yhteystiedot

Hankinnan kohde

Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Tuen kohde

Hankinnan nimi

Automaattilypsypihatto

Hankinnan kuvaus

Hankitaan kahden robotin automaattilypsypihatto. Raappalannanpoisto ja luonnollinen ilmanvaihto. Lisäksi hankitaan lietesäiliöt ja laaksiilot karkearehulle. Pyydetään tarjousta joko kokonaisurakasta tai osaurakoista selkeästi rajattuna, esimerkiksi rakennus tai koneet.

Kyseessä on
Uudisrakennus

Paikkakunta, jolla hankinta toteutetaan

Paikkakunta
Honkajoki

Toteutusaika

Arvio hankinnan toteutusaikataulusta

1.12.2019-31.7.2020

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Valintaperusteet

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on on oltava vakavarainen alan yritys. Kokemusta vastaavista hankkeita vaaditaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kaupparekisteriote, tilinpäätöstiedot ja tiedot aiemmista vastaavanlaisista hankkeita.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mahdolliset osatarjoukset oltava järkeviä ja selkeitä kokonaisuuksia. Hankkeen totuettajalla on oikeus hylätä tai hyväksyä kokonaistarjous tai osatarjous. Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta saada korvausta hylätystä tarjouksesta.

Tarjouksen valintaperuste

Tarjouksen valintaperuste

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous:

Perusteet Painotus
1. Hinta 30
2. Soveltuvuus 20
3. Käyttökustannukset 20
4. Toimintavarmuus 20
5. Tunnettuus 10
«« Takaisin