«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pyhtään kunta : Motellikujan kadun- ja LPA_alueen rakentaminen

03.09.2019 09:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017968

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pyhtään kunta
Y-tunnus 0162798-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Ari Lonka
Postiosoite Siltakyläntie 175
Postinumero 49220
Postitoimipaikka Siltakylä
Maa Suomi
Puhelin +358447676781
Sähköpostiosoite info@pyhtaa.fi
Faksi +35853431789
Internet-osoite (URL) http://www.pyhtaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbQSpAHIETcNAP4NXQjOkUoNe96nSqaAeDSR5YFbPevn82MGuB95c1Q
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Motellikujan kadun- ja LPA_alueen rakentaminen
Hankinnan kuvaus

Pyhtään Siltakylässä olevan uuden kadun "Motellikuja" sekä kadun viereisen LPA-alueen rakentaminen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
30.9.2019 - 31.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee liittää referenssitodistus, jolla todistaa vastaavanlaisten hankkeiden toteutus.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseeen todistus liikevaihtosta edelliseltä vuodelta. Liikevaihto vaatimus on vähintään 0,5 milj. EUR

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.10.2019

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin